Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wetering geeft terug

Veiligheid, gezondheid en milieu zijn nauw verweven met onderdelen als instructie, overleg en toezicht, deze zijn dan ook al primair in onze bedrijfsvoering zijn opgenomen. Door dit in woord en daad uit te dragen en feedback van de opgedane ervaring, streven wij naar een voortdurende verbetering van het KAM beleid. Verbetering, enerzijds behouden van de huidige VCA**-, ISO 9001:2015 en de BRL SIKB7000& BRL9335 certificaten, en anderzijds door het formuleren van verbeter doelen in onze actieplannen en het in de praktijk realiseren en verbeteren hiervan.

Om dit te kunnen koppelen aan het maatschappelijk verantwoordt ondernemen hebben wij besloten om de CO2-prestatieladder op te zetten om een beter inzicht te krijgen in onze CO2-footprint hebben wij onze belangrijkste emissie bronnen in kaart gebracht.

Wat is de ladder?

De CO2-prestatieladder is door ProRail ontwikkeld en dient als een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

Sinds 2009 wordt het instrument gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Ook andere aanbesteders, zoals Rijkswaterstaat, zien de mogelijkheden van de ladder. Op 16 maart 2011 droeg initiatiefnemer ProRail het eigendom van de ladder over aan de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Meer informatie over de CO2-prestatieladder is te vinden op de website van SKAO.