Inrichting openbare ruimte Centrumplan Schaijk

Schaijk (Gemeente Landerd)

Met het Centrumplan Schaijk wordt er in Schaijk een echt dorpshart gerealiseerd waar iedereen graag naar toe komt, woont en werkt. Het centrum van Schaijk ondergaat een complete metamorfose.

Status: In voorbereiding

Gunningsdatum: 9 augustus 2017
Opleverdatum:

Opdrachtgever: Gemeente Landerd
Website: Centrumplanschaijk.nl

Schaijk heeft van oudsher een aantrekkelijk centrum, waar veel bezoekers uit Schaijk, Reek en omgeving hun boodschappen komen doen. De winkels zijn van oudsher gebundeld langs de oorspronkelijke wegen: de Schutsboomstraat en de Pastoor van Winkelstraat. Er is op dit moment geen centrale plek waar de winkels allemaal bij elkaar zitten. En er ontstaat links en recht leegstand, ook midden in het dorp.

Door het bundelen van winkels ontstaat één centrale plek om te winkelen en te verblijven. Één gebied waar je terecht kunt voor alle boodschappen, zodat iedereen makkelijk van winkel naar winkel kan. Een echt dorpshart voor Schaijk. Dat dorpshart zal extra bezoekers trekken, en daardoor kunnen extra winkels aangetrokken worden. Zo kan Schaijk zich verder ontwikkelen en nog vele jaren een levendige kern blijven, met goede voorzieningen.

Tegenwoordig zijn de supermarkten de kern in zo’n dorpshart. Een breed aanbod dat veel bezoekers aantrekt. In Schaijk zijn dat de EMTÉ en de Albert Heijn. De bedoeling is dat deze bij elkaar komen te zitten in het centrum, met direct daar omheen een aantal andere (kleinere) winkels. Welke winkels er precies komen, dat hangt af van de winkeliers die zich daarvoor bij de gebouweigenaren aanmelden.

 

Te realiseren

Europaplein en Pastoor van Winkelstraat

Het Europaplein (het plein) krijgt een nette nieuwe inrichting, waarmee er beter geparkeerd kan worden en het duidelijk een onderdeel wordt van het gehele centrumplan. De Pastoor van Winkelstraat wordt (tussen de Runstraat en het Europaplein) opnieuw ingericht, zodanig dat er ruimte ontstaat voor het organiseren van evenementen, zoals de kermis, carnaval etc. Dit gebied (ook ter plaatse van de Phoenix) wordt eenduidig ingericht, en krijgt hiervoor een meer vlak profiel, zodat het vrijer indeelbaar is.

De wegen rondom het centrum

De wegen rondom het centrum (Schutsboomstraat, Pastoor van Winkelstraat en Europaplein – de weg) worden opnieuw ingericht, zodat de verkeersafwikkeling goed blijft en er een duidelijk onderscheid ontstaat tussen de doorgaande wegen en het centrum met de winkels. Bij deze herinrichting worden bestaande materialen zoveel mogelijk hergebruikt. Tegelijk met de herinrichting van de straten worden meteen ook de (verouderde) rioolsystemen vervangen, zodat de wegen daarvoor niet weer over een aantal jaren opnieuw opgebroken hoeven te worden.

Extra parkeerplaatsen

In het hele gebied komen er extra parkeerplekken bij, maar vooral ter plekke van de entrees van de supermarkten en de nieuw te realiseren woningen. De Albert Heijn krijgt 2 entrees (de ene gericht op het Europaplein en de andere gericht op de Schutsboomstraat) zodat de parkeerdruk van de Albert Heijn gespreid wordt.

 

 

 

 

 

LAATSTE NIEUWS

Veel interesse informatieavond Centrumplan Schaijk

Veel interesse informatieavond Centrumplan Schaijk