Herinrichting Gendtsche Polder

Het project Oeverwal Gendtsche Polder is onderdeel van het provinciale programma WaalWeelde waarin door veel partijen gewerkt wordt aan een mooie en veilige Waal. Bij de herinrichting van de Gendtsche Polder wordt vooral gewerkt aan de ruimtelijke kwaliteit: het opknappen van ‘verrommeld’ gebied en het ontwikkelen van natuur. Er komen ook drie kleine nieuwbouwlocaties. Dit heeft de gemeente Lingewaard aangegrepen om geld vrij te maken voor de aanleg van riolering voor alle woningen en de steenfabriek. Stichting Lingewaard Natuurlijk heeft een belangrijke rol gespeeld in het uitvoeren van maatregelen voor de aanwezige dieren. Ze hebben nestkasten opgehangen voor dwergvleermuizen en steenuilen zodat deze dieren minder last ondervinden van de werkzaamheden. En halverwege 2017 wordt als kers op de taart ook nog het kuntswerk ‘Dijk van een Wijf’ langs de Waal geplaatst.

Client:Gerealiseerd