Herinrichting Hoofdstraat & Dorpsplein

Medio 2014 is de eerste schop de grond in gegaan. De openbare ruimte binnen het centrum wordt als eerste aangepakt. De plannen voor de openbare ruimte zijn volledig tot stand gekomen door vele Bestenaren, winkeliers, ondernemers, vastgoedeigenaren, specialisten en bezoekers. Binnen afzienbare tijd zal Best eindelijk het welverdiende centrum krijgen waar zoveel Bestenaren naar verlangen!

Drie pijlers

De herinrichting van de openbare ruimte kent drie belangrijke pijlers:

  • het faciliteren van het gebruik en activiteiten;
  • het versterken van de al aanwezige potentie in het centrum;
  • het verlengen van de verblijfsduur van bezoekers

Deze pijlers vormen de ‘rode draad’ van het totale plan en de start van het ‘bruisende hart’ van Best.

Wat verandert er?

Er ontstaat een compleet nieuw openbaar gebied dat uitnodigt om te bezoeken, te gebruiken en te verblijven. De herinrichting geeft aanleidng voor nieuwe initatieven en versterkt bestaande evenementen. Hierondt vindt u een greep uit de aanpassingen.

Autoluwe Hoofdstraat

De Hoofdstraat is momenteel een zeer drukke straat. Deze straat wordt straks autoluw. Er ontstaat een mooie straat, waar terrassen en winkeliers meer ruimte krijgen. De auto is bovendien ondergeschikt aan het ‘langzame’ verkeer: voetgangers en fietsers.

Nieuw Dorpsplein

Het nieuwe Dorpsplein kenmerkt zich straks door gezelligheid en mogelijkheid tot ontmoeten. De (toekomstige) horeca krijgt ruim baan op het grote terras. Belangrijke bestaande elementen zoals het carrillon en de Sint Odulphus-sierbestrating blijven gehandhaafd.

Nazarethplein: ook voor minder validen

Het parkeerterrein tussen de Kanidas en de Boterhoek wordt voorzien van een rondgang ten behoeve van de voetganger. De vele wandelende bezoekers, soms ook slecht ter been, kunnen straks gemakkelijk hun weg vinden naar het centrum.

Route naar het centrum

De nieuwe route naar het centrum heeft als doel het zo aantrekkelijk mogen maken van een centrumbezoek en om de verblijfsduur te verlengen. In de nieuwe situatie ontstaat er dan ook een logische route naar het centrum.

De uit te voeren werkzaamheden:

  • Afkoppeling van regenwater in dit gebied, door bij leggen van een Ø1000 mm regenwater bufferriool.
  • Oude gedateerde verharding verwijderen en vervangen door hoogwaardig nieuwe verharding.
  • Herinrichting gebied van doorgaande weg naar autoluw centrum.

Door de toepassing van nieuwe hoogwaardige bestrating, fonteinen, stedelijk groen, openbare verlichting, straatmeubilair en (gratis)parkeervoorzieningen, wordt het centrum opgewaardeerd tot een prettig gebied om te vertoeven in combinatie met de diverse horeca en winkel  gelegenheden.