Inrichting Stadswaard Nijmegen

De Stadswaard grenst aan Nijmegen en is via een bijzondere brug vanaf de Waalkade toegankelijk voor bewoners en recreanten. De Stadswaard wordt heringericht om natuurwaarden beter tot ontwikkeling te brengen en het gebied voor bezoekers aantrekkelijker te maken. Er komt een geul die vanaf één kant in verbinding staat met de Waal. De waterstanden in de geul bewegen mee met de waterstanden in de Waal. Over de geul komt een brug zodat er een doorgaande struinroute voor wandelaars blijft bestaan.

Het uiteindelijke resultaat is een spannende uiterwaard voor bezoekers die de riviernatuur en de Waal van dichtbij kunnen beleven.

Al in 2008 heeft Staatsbosbeheer, als eigenaar van de gronden, in samenspraak met bewoners en belanghebbenden een inrichtingsvisie opgesteld. In 2013 is de Stadswaard in het provinciale programma WaalWeelde opgenomen. Dit programma ondersteunt en verbindt projecten die de Waal en haar omgeving ‘duurzaam mooier, veiliger, natuurlijker en economisch sterker’ maken. De Stadswaard kreeg daarmee een financiële impuls waarmee de uitwerking van de eerdere plannen is opgepakt.

In februari 2015 werd het Definitief Ontwerp vastgesteld en eind 2015 is het werk in de Stadswaard is gegund aan Combinatie Vissers Ploegmakers B.V., F.P.H. Ploegmakers B.V. en Van de Wetering.

Stadswaard Factsheet

Laatste nieuws

De Stadswaard is ingericht!

De Stadswaard is ingericht!

Alweer een nieuwe brug voor Nijmegen

Alweer een nieuwe brug voor Nijmegen

Elke donderdag in oktober: excursie door de Stadswaard

Elke donderdag in oktober: excursie door de Stadswaard

Officieel startsein werkzaamheden Stadswaard

Officieel startsein werkzaamheden Stadswaard