Reconstructie Nazarethstraat & Woonrijp maken Schutboom zuid

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de vernieuwing van de openbare ruimte in het centrum, de Hoofdstraat en de Boterhoek. Dit jaar komt de Nazarethstraat aan bod en wordt de Schutboom Zuid woonrijp gemaakt.

Status: In uitvoering

Opleverdatum Nazarethstraat: medio november 2017
Opleverdatum WRM Schutboom: 7 juli 2017

Opdrachtgever: Gemeente Best
Website: Herinrichting Nazarethstraat

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de vernieuwing van de openbare ruimte in het centrum, de Hoofdstraat en de Boterhoek. Dit jaar komt de Nazarethstraat aan bod. Door dezelfde materialen te gebruiken als in de Hoofdstraat en de Boterhoek krijgt het centrum een grotere uniforme uitstraling.

Ook de Schutboom Zuid wordt woonrijp gemaakt. De nieuwe wijk Schutboom ligt in het gebied tussen de Oirschotseweg, Ringweg, Jacob van Wassenaarstraat, Ketelbraken en Johan Frisopark. Het noordelijke deel van deze nieuwe wijk is inmiddels bebouwd.

Uit te voeren werkzaamheden

Herinrichting Nazarethstraat

  • – Verwijderen bestaande verhardingen en begroeiing
  • – Aanbrengen hemelwater riool ø 800 en 1000 en afkoppelen hemelwater afvoeren.
  • – Aanbrengen groeiplaatsverbetering voor aan te brengen begroeiing en bomen
  • – Aanbrengen nieuwe bestrating en straatmeubilair.

Woonrijp maken Schutboom Zuid

  • – Verwijderen bestaande bouwrijp verhardingen.
  • – Aanbrengen nieuwe bestratingen en kolken.
  • – Muren reconstrueren rondom parkeerkuilen.

 

 

 

 

 

LAATSTE NIEUWS