Ruimte voor verbetering

Wetering Infra

In de jaren ’90 heeft van de Wetering de eerste stappen gezet in de grond-, weg- en waterbouw. Destijds betrof dat met name projecten in de dijkenbouw en in grondwerk. Inmiddels zijn de werkzaamheden uitgebreid met het bouw- en woonrijp maken, rioolvervanging- en reconstructie, herinrichting, natuurontwikkelingsprojecten en saneringen. Door projecten op te leveren naar volle tevredenheid van alle partijen en door gebruik te maken van onze deskundigheid tijdens de uitvoering van een project, streven wij naar een langetermijnrelatie met onze opdrachtgevers.
Disciplines

Bouw- en/of woonrijp maken

De inrichting, het bouw- en woonrijp maken van terreinen voor bedrijven of woningbouw behoort inmiddels tot één van onze specialismen. Door de met de jaren verkregen kennis en ervaring zijn wij in staat om op een verantwoorde wijze het terrein bouw- en woonrijp te maken. Dit zijn voornamelijk RAW-bestekken aanbesteed door gemeenten of projectontwikkelaars. Voor de uitvoering van het project beschikken wij over meer dan voldoende materieel, personeel en de bijbehorende ervaring. Onze werkzaamheden in de bouwrijp fase zijn onder andere diverse opruimingswerkzaamheden, aanbrengen van rioleringssysteem en/of persleidingen, het uitvoeren van bodem- saneringen, ontgraven van waterpartijen, het aanbrengen van wegfunderingen en de aanleg van (tijdelijke) bouwwegen. Bij het woonrijp maken worden de definitieve verhardingen voor de rijbanen, parkeervakken, fietspaden, trottoirs en kantopsluitingen aangebracht. De aanleg van openbare verlichting, divers straatmeubilair, groenvoorziening en andere noodzakelijke en/of verfraaiende elementen kunnen hierbij ook deel uit maken van de opdracht.

Daarnaast heeft van de Wetering projecten uitgevoerd waarbij het gehele proces, vanaf het voornemen, het ontwikkelen van een locatie (design & construct/UAV-GC/Best Value) tot de oplevering van het eindproject, was inbegrepen. Binnen de randvoorwaarden van een opdrachtgever verzorgen wij het ontwerp in dit geval in samenwerking met een ingenieur en een ontwerp bureau en voeren vervolgens het hele project uit.

Bodemsaneringen

In Nederland zijn nog veel gebieden met vervuilde grond en beken en rivieren met verontreinigde waterbodems. van de Wetering zorgt voor het deskundig afgraven, reinigen en terugplaatsen van schone grond. Door het eigen bezit van graaf- en transportmaterieel over land of water, is het mogelijk snel en doelmatig te werken. Wij hebben dan ook meerdere bodemsaneringsprojecten uitgevoerd, zowel op land als op het water. Wij beschikken uiteraard over alle benodigde certificaten voor land- en waterbodemsanering.

Rioolreconstructie- vervanging en herinrichting

Veel gemeenten komen voor de ‘verrassing’ te staan dat oude rioolstelsels niet meer voldoen en moeten worden vervangen. Veelal liggen deze rioolstelsels in bestaande woonwijken. Overlast en de duur van uitvoering dienen dan ook zoveel mogelijk beperkt te worden. Meestal worden dit soort projecten gecombineerd met een herinrichting van de bestaande straat. A.L. v.d. Wetering B.V. heeft inmiddels ook hierin de nodige ervaring opgebouwd. Werkzaamheden die wij binnen dit soort projecten uitvoeren bestaan uit opbreken en opnieuw aanbrengen van fundering en riolering, en het aanbrengen van verhardingen voor de rijbanen, parkeervakken, eventuele fietspaden- of stroken, kantopsluitingen en trottoir aanlegging.

Riolering

Ook voor de aanleg van een kolk tot de aanleg van een geheel rioolstelsel kunt u bij ons terecht. Onze vakbekwame mensen weten precies hoe het stelsel moet functioneren. Of het nu gaat om persleidingen, infiltratieriolering of traditionele riolering van beton, kunststof of andere materialen, we hebben ervaring op elk rioleringsgebied en kennen de specifieke kenmerken en eigenschappen van ieder materiaal.

Het rioleringsstelsel zoals wij dat kennen, zorgt voor een goede afvoer van het afvalwater naar een zuivering of (bij een regenwaterafvoer) open water of sloot. Het afkoppelen van schoonwater van een vuilwaterstelsel noemen we het oplossen aan de bron. Om tot een eerste zuivering van het water te komen, wordt er regelmatig een bergbezinkingsbassin gebouwd om als buffer te fungeren. van de Wetering heeft zeer veel ervaring met het ontwerpen en aanleggen van deze bassins. Hierbij is het kostenplaatje gedurende de levenscyclus net zo belangrijk als de aanlegkosten alleen. Ook hierin kunnen wij u een gedegen advies geven.

Paardrijbodems

Iedere ruiter, recreatief of beroepsmatig kent het belang van een goede manegebodem. Wetering is voor u de juiste partner als het gaat om de complete aanleg van uw paardrijbodem met de bijbehorende infrastructuurZowel binnen als buiten. Bezoek onze website weteringbodemtechniek.nl voor meer informatie.