Wereldprimeur in Gameren

Het Waaldorp Gameren krijgt een primeur. Voor het eerst ter wereld wordt daar een dijk versterkt met een zogeheten grofzandbarrière.

LEES MEER

Hoogveenherstel Leegveld

Het natuurgebied de Deurnsche Peel wordt steeds droger en heeft te leiden onder stikstofbelasting. Hierdoor dreigt het unieke hoogveenlandschap te verdwijnen. Hoogveen is een bijzonder type natuur met zeer zeldzame planten en dieren. Het komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor. Tot eind 2022 voert Wetering werkzaamheden uit in het gebied Leegveld om verdroging tegen te gaan.

LEES MEER

Wetering pakt in 2020 en 2021 watersystemen aan op 60 locaties verdeeld over het gehele beheergebied van Waterschap Limburg

WB21 Knelpunten en assets

LEES MEER

De Nieuwe Driemanspolder is open!

De omgeving van Den Haag is een nieuw natuur- en recreatiegebied rijker. Een gebied van 600 voetbalvelden groot, gelegen tussen Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg.

LEES MEER

Millingerwaard in beeld bij National Geographic

Previous

Next

Home

Expertises


RUIMTE VOOR VERNIEUWING OPLOSSINGEN TECHNIEK ONTWIKKELING

Naast de grond-, weg- en waterbouw zijn wij inmiddels ook expert in bouw- en woonrijp maken, rioolvervanging en -reconstructie en saneringen. Dit zijn voornamelijk RAW-bestekken aanbesteed door gemeenten of projectontwikkelaars. Daarnaast kan Wetering projecten uitvoeren waarbij het gehele proces, vanaf het voornemen, het ontwikkelen van een locatie (design & construct/UAV-GC/Best Value) tot de oplevering van het eindproject, is inbegrepen.

 

LEES MEER

RUIMTE VOOR KENNIS INNOVATIE ONTWIKKELING

Het gehele proces, vanaf de grondwerving naar het ontwerp tot en met het vergunningstraject, wordt in eigen beheer uitgevoerd. Hierdoor kunnen we de kwaliteit waarborgen. Wetering heeft daardoor een goed netwerk opgebouwd en is een van de grote spelers die klei levert aan de keramische industrie (voor producten zoals stenen en dakpannen). Onze klei wordt ook ingezet bij civieltechnische toepassingen (zoals dijkversterking, vijverafdichting en oeververdedigingen).

 

LEES MEER

RUIMTE VOOR NATUUR WATER MENS VEILIGHEID INNOVATIE

Klei ontgronden doe je niet zomaar. Het gaat ook om het maatschappelijk belang, hoe je iets achterlaat en wat er voor terug komt. Als we ergens zand of klei winnen dan vinden we het belangrijk hoe het gebied er na het project uit gaat zien. Zo zorgen we ervoor dat het voor de komende generaties behouden blijft.

 

LEES MEER

WeteringTube


https://vimeo.com/462995430

https://vimeo.com/330485103

Previous

Next