Rijkswaterstaat en opdrachtpartners tekenen contracten onderhoud uiterwaarden Rijn en Maas

De overeenkomsten zijn getekend! We hebben van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om onderhoud te verrichten aan de uiterwaarden van Nederland. Totaal betreft het een oppervlakte van maar liefst 64.000 ha aan uiterwaarden, die onderhoud behoeven. Met onze samenwerkingspartners zullen wij het perceel ‘Maas’ op ons nemen.

LEES MEER

Blog: Oneindige kleiwinning

Wetering werkt met klei. Het winnen, vermengen en gebruiken van klei is voor ons niets nieuws. In dag en douw staan wij met onze laarzen in de klei en stappen we in onze machines om in de klei te graven. We zien dagelijks hoe de opkomende zon over het vervormde landschap strijkt en hoe er bergen werk worden verzet. Maar waar komt klei eigenlijk vandaan? Raakt het ooit op? Klei is de nummer één expertise van Wetering en inherent verbonden aan haar identiteit. Voor deze eerste blog van Wetering duiken we daarom in het ontstaan van klei.
LEES MEER

Wetering behaald Veiligheidsladder trede 3

Begin november vonden diverse audits plaats om de veiligheid te toetsen. Normec Certification heeft een positief advies uitgegeven en is Wetering officieel gecertificeerd op trede 3 van de Veiligheidsladder. Hiermee bewijzen we dat veilig werken voorop staat. Een prestatie waar we trots op zijn!

Wereldprimeur in Gameren!

De dijkversterking in Gameren zit erop. Dit betekent dat er nu over 1 kilometer, in de teen van de dijk, onderaan het fietspad een grofzandbarrière in de dijk is aangebracht. Dit grove zand voorkomt dat er piping optreedt. Deze methode is goedkoper, sneller, milieuvriendelijker en ruimtebesparender dan andere oplossingen, zoals het plaatsen van een brede berm of een stalen damwand. Het is voor het eerst dat deze techniek is gebruikt in een dijkversterkingsproject.

LEES MEER

Hoogveenherstel Leegveld

Het natuurgebied de Deurnsche Peel wordt steeds droger en heeft te leiden onder stikstofbelasting. Hierdoor dreigt het unieke hoogveenlandschap te verdwijnen. Hoogveen is een bijzonder type natuur met zeer zeldzame planten en dieren. Het komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor. Tot eind 2022 voert Wetering werkzaamheden uit in het gebied Leegveld om verdroging tegen te gaan.

LEES MEER

Wetering pakt in 2020 en 2021 watersystemen aan op 60 locaties verdeeld over het gehele beheergebied van Waterschap Limburg

WB21 Knelpunten en assets

LEES MEER

Millingerwaard in beeld bij National Geographic

Previous

Next

Home

Expertises


RUIMTE VOOR VERNIEUWING OPLOSSINGEN TECHNIEK ONTWIKKELING

Naast de grond-, weg- en waterbouw zijn wij inmiddels ook expert in bouw- en woonrijp maken, rioolvervanging en -reconstructie en saneringen. Dit zijn voornamelijk RAW-bestekken aanbesteed door gemeenten of projectontwikkelaars. Daarnaast kan Wetering projecten uitvoeren waarbij het gehele proces, vanaf het voornemen, het ontwikkelen van een locatie (design & construct/UAV-GC/Best Value) tot de oplevering van het eindproject, is inbegrepen.

 

LEES MEER

RUIMTE VOOR KENNIS INNOVATIE ONTWIKKELING

Het gehele proces, vanaf de grondwerving naar het ontwerp tot en met het vergunningstraject, wordt in eigen beheer uitgevoerd. Hierdoor kunnen we de kwaliteit waarborgen. Wetering heeft daardoor een goed netwerk opgebouwd en is een van de grote spelers die klei levert aan de keramische industrie (voor producten zoals stenen en dakpannen). Onze klei wordt ook ingezet bij civieltechnische toepassingen (zoals dijkversterking, vijverafdichting en oeververdedigingen).

 

LEES MEER

RUIMTE VOOR NATUUR WATER MENS VEILIGHEID INNOVATIE

Klei ontgronden doe je niet zomaar. Het gaat ook om het maatschappelijk belang, hoe je iets achterlaat en wat er voor terug komt. Als we ergens zand of klei winnen dan vinden we het belangrijk hoe het gebied er na het project uit gaat zien. Zo zorgen we ervoor dat het voor de komende generaties behouden blijft.

 

LEES MEER

WeteringTube


https://vimeo.com/462995430

https://vimeo.com/330485103

Previous

Next