2e project ‘WB21 knelpunten en assets’ van start
02/12/2020 weteradmin

Waterschap Limburg kampt met watersystemen welke niet meer voldoen aan de geldende normering en waar door hevige neerslag overlast kan optreden. Hiertoe dient er uiterlijk eind 2021 verspreid in het beheergebied van Waterschap Limburg op wel 60 locaties knelpunten aangepakt te worden. Dit kan bestaan uit herprofileren en baggeren van waterlopen, aanbrengen van oeverbescherming, het realiseren van regenwaterbuffers en het renoveren van water regulerende objecten.

 

Recent is Wetering gestart met de uitvoering van het 2e project ‘Aanvoerleiding Evertsoord’. De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • herprofileren watergang
  • aanbrengen erosiebestendige taluds, kleioever
  • aanbrengen bodem- en taludbeschermende voorzieningen middels betonblok matten en betonnen oeverbescherming
  • aanbrengen van ca 1km beschoeiing
  • aanbrengen 25meter lange betonnen duiker onder de Patersweg, incl. verleggen bestaande kabels en leidingen middels gestuurde boringen

De werkzaamheden duren tot medio april 2021.

 

Bericht via: De Mooi Bernheze Krant