Ruimte voor (klei-exploitatie) intro

Ruimte voor (klei-exploitatie) intro
19/10/2018 weteradmin

RUIMTE VOOR KENNIS INNOVATIE ONTWIKKELING

Het gehele proces, vanaf de grondwerving naar het ontwerp tot en met het vergunningstraject, wordt in eigen beheer uitgevoerd. Hierdoor kunnen we de kwaliteit waarborgen. Wetering heeft daardoor een goed netwerk opgebouwd en is een van de grote spelers die klei levert aan de keramische industrie (voor producten zoals stenen en dakpannen). Onze klei wordt ook ingezet bij civieltechnische toepassingen (zoals dijkversterking, vijverafdichting en oeververdedigingen).

 

LEES MEER