Afleidingskanaal Vredepeel
27/02/2020 weteradmin

Waterschap Limburg kampt met watersystemen welke niet meer voldoen aan de geldende normering en waar door hevige neerslag overlast kan optreden. Hiertoe dient er uiterlijk eind 2021 verspreid in het beheergebied van Waterschap Limburg op wel 60 locaties knelpunten aangepakt te worden. Dit kan bestaan uit her-profileren en baggeren van waterlopen, aanbrengen van oeverbescherming, het realiseren van regenwaterbuffers en het renoveren van water regulerende objecten.

 

Raamovereenkomst
Hiervoor heeft Waterschap Limburg een raamovereenkomst uitgeschreven, welke door Wetering is aangenomen op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding. De komende jaren zullen wij op meerdere deelprojecten de knelpunten aanpakken. Hierbij verlenen wij ook advies aan de opdrachtgever in de planvormingsfase om zo tot een geschikte oplossing te komen, hierbij is duurzaamheid een belangrijk aspect.

Deelproject 01
Inmiddels zijn wij gestart met het eerste deelproject, het Afleidingskanaal nabij Vredepeel. Na het uitvoeren van conditionerende onderzoeken en het vrijgeven op aanwezigheid van niet gesprongen explosieven, wordt er ca. 2,5 km kanaal geherprofileerd en voorzien van nieuwe oeverbescherming. De oeverbescherming bestaat uit gerecycled kunststof beschoeiing (cradle-to-cradle). Daarnaast heeft het een zeer lange levensduur van ten minste 50 jaar, waardoor het niet eerder vervangen hoeft te worden in tegenstelling tot houten beschoeiingen.

 

PROJECTPAGINA