Beleef de Millingerwaard op 3 juli
23/06/2022 weteradmin

In het prachtige natuurgebied de Millingerwaard, aan de zuidkant van de Waal is in het afgelopen decennium veel werk verzet. Als je van boven kijkt, zie je een hand met duim en vingers vastgelegd in het rivierlandschap. De geulen zijn gegraven en de zandwininstallatie is inmiddels afgebroken. De rivier pakt de ruimte en de natuur ontwikkelt zich snel. Met een publieksdag op zondag 3 juli viert Staatsbosbeheer met de aannemerscombinatie en de omgeving de afronding van dit werk.

 

Deze publieksdag start om 11.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Naast een officieel gedeelte zijn er excursies en andere activiteiten. Ook wordt dan de luisterroute gelanceerd waarin de Millingerwaard zelf het verhaal van dit bijzondere gebied vertelt.

Samen meer
Dankzij de goede samenwerking tussen de overheden, marktpartijen en omgeving en het koppelen van financieringsstromen is dit gebied langs de Waal omgevormd voor een bestendige toekomst voor flora en fauna. Door het graven van kwelgeulen is de waterkwaliteit verbeterd en de hoofdgeul zorgt samen met de stroombaangeul voor meer waterveiligheid. Zo is er ruimte ontstaan voor dynamische riviernatuur met een enorme verscheidenheid aan soorten van zowel vogels, vissen, insecten en planten.

Prachtig struingebied
De Millingerwaard maakt onderdeel uit van de Gelderse Poort, een groot Natura 2000 gebied langs de rivier. De Millingerwaard is echte riviernatuur. Als mens mag je overal struinen in de uiterwaard met ooibossen, moerassen, kruidenrijke graslanden, plassen en rivierduinen. Wilde paarden en runderen lopen er vrij rond en houden de planten kort en gevarieerd. En dat de natuur zich hard ontwikkelt, blijkt wel uit het soortenjaar. Tot nu toe zijn er dit jaar al meer dan 3500 nieuwe soorten ontdekt in de Gelderse Poort.

 

Bericht via: Staatsbosbeheer