Bewust Veilig

Bij Wetering staat veiligheid hoog in het vaandel. We doen binnen onze organisatie erg veel op het gebied van veiligheid om iedereen weer veilig thuis te laten komen. Bij veilig werken is de veiligheidscultuur een van de belangrijkste factoren. We streven naar een proactieve veiligheidscultuur, waarin we elkaar aanspreken, het hardop zeggen als we twijfelen en waar we iedere dag bewust stilstaan bij veiligheid. Hierin werken we samen met de branche en de stakeholders en zoeken naar verbetering op dit gebied.

Om een onderbouwd beeld te krijgen wat onze veiligheidscultuur is en om structureel onze veiligheidscultuur te verbeteren, is de Veiligheidsladder geïmplementeerd. Wetering is sinds November 2021 in het bezit van een SCL certificering op trede 3. Onze ambitie is om in 2024 trede 4 van de ladder te behalen.

CAMPAGNE

GEDRAGREGELS

VGM HANDBOEK

LMRA

TOOLBOXEN

MELDEN

Ieder ongeval is er één teveel. Onze doelstelling is: “iedereen veilig en gezond van en naar huis, en géén ongevallen.”