Bewust Veilig

Bij Wetering staat veiligheid hoog in het vaandel. We doen binnen onze organisatie erg veel op het gebied van veiligheid om iedereen weer veilig thuis te laten komen. Bij veilig werken is de veiligheidscultuur een van de belangrijkste factoren. We streven naar een proactieve veiligheidscultuur, waarin we elkaar aanspreken, het hardop zeggen als we twijfelen en waar we iedere dag bewust stilstaan bij veiligheid. Hierin werken we samen met de branche en de stakeholders en zoeken naar verbetering op dit gebied.

Om een onderbouwd beeld te krijgen wat onze veiligheidscultuur is en om structureel onze veiligheidscultuur te verbeteren, wordt de Veiligheidsladder geïmplementeerd. Wetering gaat in November voor de Veiligheidsladder certificering (trede 3).

INFORMATIE

GEDRAGREGELS

VGM HANDBOEK

LMRA

TOOLBOXEN

MELDEN

Ieder ongeval is er één teveel. Onze doelstelling is “iedereen veilig en gezond van en naar huis en géén ongevallen.”

De Veiligheidsladder

Veiligheidsladder is door ProRail ontwikkeld en richt zich op veiligheidsgedrag. De veiligheidsladder stimuleert veilig handelen en veiligheidsbewustzijn. Het is een methode om veiligheidsgedrag in bedrijven te meten en continue te verbeteren! Het is een certificatieschema waarbij een cultuurmeting gedaan wordt van het bedrijf. Door middel van interviews wordt gekeken wat het niveau (laddertrede) van de veiligheidscultuur is. Dit kan variëren van alles mag (trede 1) tot vooruitstrevend (trede 5). Wetering gaat voor trede 3 op de ladder.