Gedragsregels

Gedragsregels

1. Ik heb een goede instructie gehad én ben vakbekwaam

Voer alleen werkzaamheden uit die je kan en mag uitvoeren. Kom alleen op plaatsen waar je mag komen.

2. ik draag altijd de juiste PBM

Draag altijd de voorgeschreven PBM en werkkleding. Wanneer nodig bestel ik tijdig nieuwe.

3. Ik werk alleen met de juiste (goedgekeurde) middelen

Werk altijd op de juiste wijze met geschikt en goedgekeurd materieel en gereedschappen.

4. Ik pas de LMRA toe

Overtuig jezelf iedere keer voordat je werk start/hervat dat het veilig is door een LMRA uit te voeren. Sta stil bij veranderingen die in het werk optreden en evalueer opnieuw je werkwijze.

5. Ik accepteer aangesproken te worden en spreek anderen aan

Als iemand je aanspreekt, sta er dan open voor. Zie je zelf iemand onveilig werken spreek hem/haar daar dan op aan.

6. Ik laat mij niet afleiden tijdens mijn werk

Werk geconcentreerd, wees alert, zoek oogcontact met mensen rond de machine en ben aanspreekbaar. Bel uitsluitend (handsfree) als het echt moet en dan alleen op een veilige plek. Gebruik social media gedurende de schaft en/of pauzes.

7. Ik meld schade, onveilige situaties en incidenten direct

Ik probeer altijd een schade of incident te voorkomen. Ik hoef mij hier niet voor te schamen. Ik weet bij wie, waar en hoe ik mijn schade en/of incident moet melden.

8. Ik werk niet onder invloed van van alcohol of drugs

Werk of rijd niet onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden.