LMRA

Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)

Een van de bovenstaande vragen met NEE beantwoord, of een ander risico gezien?
Neem maatregelen of laat maatregelen nemen!

Alles JA ? Start het werk.

Gaat het toch mis?

1. Zorg voor je eigen veiligheid
2. Alarmeer direct je leidinggevende
3. Indien nodig alarmeer:
Politie: 0900 8844 (niet dringend)
Hulpdiensten: 112 (wanneer elke minuut telt)