CO2 Nieuwsbrief #1 2016

CO2 Nieuwsbrief #1
26/01/2016 weteradmin

Wetering heeft in 2015 in Scope 1 en 2 totaal 6.046 ton CO₂ uitgestoten,
met Scope 3 daarbij opgeteld komt het totaal op 8.464 ton. 

Onderverdeling CO₂ uitstoot 2015 per scope

5.983

SCOPE 1

63

SCOPE 2

2.418

SCOPE 3

Reductiedoelstellingen 2016

Wetering wil de CO2-uitstoot verder terugbrengen. Door onder meer het blijven vernieuwen van het machinepark,
de bewustwording van onze medewerkers verhogen en…

Het blijven optimaliseren van logistiek
Monitoring brandstofverbruik en onderzoek alternatieven
Toezicht door leidinggevenden op stationair draaien
Invloed uitoefenen op ketenpartners ter bevordering van reductie
Effectief wagenpark beheer (carpoolen en materieel/voertuigen op locatie stallen)
Overstap maken naar groene energie
Effectief gebruik bakken hydraulische machines
Per onderhoudsbeurt controleren van onderdelen die brandstof besparend zijn zoals brandstofpomp, bandenspanning en filters