CO2 Nieuwsbrief #9
21/08/2020 weteradmin

Wetering heeft in januari tot juni 2020 in Scope 1 en 2 totaal 1.778 ton CO₂ uitgestoten. Met Scope 3 daarbij opgeteld komt het totaal op 2.727 ton.

CO₂ uitstoot per scope | 01-01-2020 / 30-06-2020

3.096
0
949
SCOPE 1
SCOPE 2
SCOPE 3

Scope 1

Emissiebron

ton CO₂

Verwarming

Aardgas

4

Werkplaats

Acetyleen

0,45

Bedrijfsauto’s

Diesel

125

Bedrijfsauto’s

Traxx Zero

106

Vrachtauto’s

Diesel

95

Vrachtauto’s

Traxx Zero

368

Projectlocaties

Propaangas

1

Projectlocaties

Diesel

155

Projectlocaties

Traxx Zero

918

Projectlocaties

Benzine

7

Scope 2

Emissiebron

ton CO₂

Elektriciteit

Groen (Wind)

0

Scope 3

Emissiebron

ton CO₂

Smeeroliën

Olie/Vet

13

Inhuur e.a.

Diesel

537

Transport schepen

Diesel

399

Reductie ten opzichte van 2019 (januari – juni)

SCOPE 1

+14%

Er is in scope een een toename van 14% in CO2 uitstoot. Dit is te wijden aan:

  • Stijging dieselverbruik bedrijfsauto’s
    Verklaring: Door de Covid-19 pandemie wordt er minder samen gereden. Vervoer van en naar projecten gebeurd zo veel mogelijk alleen.
  • Toename dieselverbruik projectlocaties
    Verklaring: Graafmachines en vrachtauto’s ingezet op combinatie project ‘Nieuwe Driemanspolder’ hebben de werkzaamheden op het project afgerond en worden weer volledig ingezet op eigen projecten.

SCOPE 2

-11%

De reductie in scope 2 is o.a. behaald door onderstaande maatregelen:

  • Verhogen bewustwording kantoormedewerkers
  • Bij vervanging kiezen voor apparaten met A-Label

SCOPE 3

-74%

De reductie in scope 3 is o.a. behaald door onderstaande maatregelen:

  • Minder inhuur
  • Aanzienlijk minder transportbewegingen per schip

Reductiedoelstellingen 2020

Wetering wil de CO2-uitstoot verder terugbrengen. Door onder meer het blijven vernieuwen van het machinepark,
de bewustwording van onze medewerkers verhogen en…

 

Op projectniveau innovaties ontwikkelen t.b.v. co2 reductie
Onderzoek en inzet alternatieve brandstoffen
Bij vervanging materieel (waar mogelijk) elektrisch alternatief
(Duurzame) uitbreiding bedrijfslocatie
Toezicht door leidinggevenden op gedrag binnen projecten
Invloed uitoefenen op ketenpartners ter bevordering van reductie
Aanschaf extra XL rijplaten ten behoeve van verharding projectterrein
Effectief wagenpark beheer (carpoolen en materieel/voertuigen op locatie stallen)
Per onderhoudsbeurt controleren van onderdelen die brandstof besparend zijn zoals brandstofpomp, bandenspanning en filters
Het blijven optimaliseren van logistiek