CO2 Nieuwsbrief #2
18/07/2016 weteradmin

Wetering de eerste helft van 2016 in Scope 1 en 2 totaal 2.825 ton CO₂ uitgestoten, met Scope 3 daarbij opgeteld komt het totaal op 3.566 ton. In 2015 was dit nog ca. 4.264 ton CO₂. Een reductie van maar liefst 16,3 %

Onderverdeling CO₂ uitstoot per scope | Januari – Juni 2016

2.852
SCOPE 1
0
SCOPE 2
741
SCOPE 3

Scope 1

Emissiebron

ton CO₂

Verwarming

Aardgas

4

Werkplaats

Lasgasmengsel

0,0005

Werkplaats

Acetyleen

0,0016

Bedrijfsauto’s

Diesel

134

Bedrijfsauto’s

LPG

2

Bedrijfsauto’s

Benzine

2

Vrachtauto’s

Diesel

276

Projectlocaties

Propaangas

1,29

Projectlocaties

Diesel

2.403

Projectlocaties

Benzine

2,72

Scope 2

Emissiebron

ton CO₂

Elektriciteit

Groen (Wind)

0

Scope 3

Emissiebron

ton CO₂

Waterverbruik

Water

0,11

Papierverbruik

Papier

0,5

Bedrijfsafval

Papier/Karton

2,9

Bedrijfsafval

Olie

1,09

Bedrijfsafval

Diverse

1,02

Smeeroliën

Olie/Vet

16

Transport derden

Diesel

719,40

Reductie ten opzichte van 2015

Scope 1: ....%

De reductie in scope 1 is o.a. behaald door onderstaande maatregelen:

 • Continue optimalisatie logistiek
 • Toezicht door leidinggevenden op o.a. stationair draaien
 • Instructie ‘Het Nieuwe Rijden’ voor chauffeurs
 • Effectief wagenpark beheer
 • Effectief gebruik bakken hydraulische machines
 • Initiatief hergebruik grondstoffen
 • Per onderhoudsbeurt controleren van onderdelen die brandstof besparend zijn zoals brandstofpomp, bandenspanning en filters

Scope 2: ....%

De reductie in scope 2 is o.a. behaald door onderstaande maatregelen:

 • Overstap op groene energie (100% Wind)
 • Verhogen bewustwording kantoormedewerkers
 • Bij vervanging kiezen voor apparaten met A-Label

Scope 3: ....%

De reductie in scope 3 is o.a. behaald door onderstaande maatregelen:

 • Invloed uitoefenen op ketenpartners ter bevordering van reductie
 • Verhogen bewustwording kantoormedewerkers papierverbruik

CO2 uitstoot reduceren we ook op onze projecten!

Startdatum: 18 april 2016
Opleverdatum: 29 juni 2017
Projectstadium: Lopend project
Opdrachtgever: Waalweede 
Website: Stadswaard

Tussen april 2016 en juni 2017 werkt aannemerscombinatie Dijkencombi aan de inrichting van de Stadswaard. De combinatie bestaat uit Vissers Ploegmakers BV, F.P.H. Ploegmakers BV en Van de Wetering Cultuurtechniek BV.

De Stadswaard grenst aan Nijmegen en is via een bijzondere brug vanaf de Waalkade toegankelijk voor bewoners en recreanten. De Stadswaard wordt heringericht om natuurwaarden beter tot ontwikkeling te brengen en het gebied voor bezoekers aantrekkelijker te maken. Er komt een geul die vanaf één kant in verbinding staat met de Waal. De waterstanden in de geul bewegen mee met de waterstanden in de Waal. Over de geul komt een brug zodat er een doorgaande struinroute (ca. 50 ha) voor wandelaars blijft bestaan. Het uiteindelijke resultaat is een spannende uiterwaard voor bezoekers die de riviernatuur en de Waal van dichtbij kunnen beleven.

Om energieverbruik te beperken en de CO2 emissie te reduceren, zijn onderstaande maatregelen genomen:

 • Toezicht door leidinggevenden op gedrag binnen project
 • Toezicht door leidinggevenden op stationair draaien
 • Chauffeurs in bezit Het Nieuwe Rijden
 • Machinisten bij voorkeur in bezit Het Nieuwe Draaien
 • Transport van grondstoffen per schip (alternatief voor vrachtwagens)
 • Invloed uitoefenen op ketenpartners ter bevordering van reductie
 • Effectief wagenpark beheer (carpoolen en materieel/voertuigen op locatie stallen)
 • Effectief gebruik bakken hydraulische machines
 • Per onderhoudsbeurt controleren van onderdelen die brandstof besparend zijn zoals brandstofpomp, bandenspanning en filters
PROJECT ACTIEPLAN

Actie

Reductie

Realisatie

Datum

HNR Chauffeurs / Herhaling HNR

1,5 % / 1%

Cursus of herhaling cursus

31-10-2021

Banden op spanning

1,5%

Onderhoud

Continue

HND machinisten

1,5 %

Toolboxmeeting

 maart 2016 & juni 2017

Optimaliseren logistiek

4%

Planning

Continue

Voorkomen stationair draaien

2,0 %

Toezicht leidinggevenden

Continue

Effectief gebruik hydraulische machines

2,5

Planning bakken

Continue

 

CO2 Footprint Stadswaard (volgt medio april 2017)