CO2 Nieuwsbrief #8
20/02/2020 weteradmin

Wetering heeft in 2019 in Scope 1 en 2 totaal 3.096 ton CO₂ uitgestoten, met Scope 3 daarbij opgeteld komt het totaal op 5.958 ton. In 2018 was onze uitstoot (scope 1&2) 3.521 ton CO₂, een reductie van maar liefst 12%

CO₂ uitstoot per scope | 01-01-2019 / 31-12-2019

3.096
0
2.862
SCOPE 1
SCOPE 2
SCOPE 3

Scope 1

Emissiebron

ton CO₂

Verwarming

Aardgas

8

Werkplaats

Lasgasmengsel

0,0003

Werkplaats

Acetyleen

0,0011

Bedrijfsauto’s

Diesel

195

Bedrijfsauto’s

Traxx Zero

193

Vrachtauto’s

Diesel

205

Vrachtauto’s

Traxx Zero

543

Projectlocaties

Propaangas

1,32

Projectlocaties

Diesel

276

Projectlocaties

Traxx Zero

1.558

Projectlocaties

Benzine

14,13

Scope 2

Emissiebron

ton CO₂

Elektriciteit

Groen (Wind)

0

Scope 3

Emissiebron

ton CO₂

Smeeroliën

Olie/Vet

32

Inhuur e.a.

Diesel

1.478

Transport schepen

Diesel

1.351

Reductie ten opzichte van 2018

SCOPE 1

-12%

De reductie in scope 1 is o.a. behaald door onderstaande maatregelen:

 • Continue optimalisatie logistiek
 • Toezicht door leidinggevenden op o.a. stationair draaien
 • Instructie ‘Het Nieuwe Rijden’ voor chauffeurs
 • Effectief wagenpark beheer
 • Effectief gebruik bakken hydraulische machines
 • Initiatief hergebruik grondstoffen
 • Per onderhoudsbeurt controleren van onderdelen die brandstof besparend zijn zoals brandstofpomp, bandenspanning en filters

SCOPE 2

-1%

De reductie in scope 2 is o.a. behaald door onderstaande maatregelen:

 • Overstap op groene energie (100% Wind)
 • Verhogen bewustwording kantoormedewerkers
 • Bij vervanging kiezen voor apparaten met A-Label

SCOPE 3

-5%

De reductie in scope 3 is o.a. behaald door onderstaande maatregelen:

 • Minder inhuur
 • Meer transportbewegingen per schip

Reductiedoelstellingen 2020

Wetering wil de CO2-uitstoot verder terugbrengen. Door onder meer het blijven vernieuwen van het machinepark,
de bewustwording van onze medewerkers verhogen en…

 

Op projectniveau innovaties ontwikkelen t.b.v. co2 reductie
Onderzoek en inzet alternatieve brandstoffen
Bij vervanging materieel (waar mogelijk) elektrisch alternatief
(Duurzame) uitbreiding bedrijfslocatie
Toezicht door leidinggevenden op gedrag binnen projecten
Invloed uitoefenen op ketenpartners ter bevordering van reductie
Aanschaf extra XL rijplaten ten behoeve van verharding projectterrein
Effectief wagenpark beheer (carpoolen en materieel/voertuigen op locatie stallen)
Per onderhoudsbeurt controleren van onderdelen die brandstof besparend zijn zoals brandstofpomp, bandenspanning en filters
Het blijven optimaliseren van logistiek