Dijkverbetering langs Eem op een haar na klaar
05/11/2017 weteradmin

Nog even en de Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem is definitief klaar. De werkzaamheden op de meeste trajecten zijn gereed, voor de trajecten Eemdijk- Zuid (KEZ), Eemlandse- en Slaagsedijk Dijk (EES) en het traject Westdijk-Eemdijk Noord (WEN) komt het eind in zicht. De dijkverbetering, die begon met het werk aan de Grebbeliniedijk in het voorjaar van 2014, heeft bijna vier jaar geduurd.

De belangrijkste werkzaamheden, het verbeteren van de dijken en verbeteren van coupures, zijn gedaan. Nu worden nog de laatste puntjes op de i gezet.
In de afgelopen periode is op dit traject ongeveer 220.000 kubieke meter klei en zand per schip aangevoerd en verwerkt in de dijk; er zijn twee coupures gebouwd, onder meer die bij de pont. Ook zijn op drie locaties damwanden geplaatst, is er 500 meter asfaltweg aangelegd, evenals 500 meter fietspad op de Westdijk.
De dijken zijn ingezaaid met gras en nu is het wachten op de groei van een  dichte, stevige grasmat, belangrijk voor een veilige dijk. De ontwikkeling van een goede grasmat duurt enkele jaren en intussen houdt het waterschap scherp in de gaten hoe de ontwikkeling van het gras verloopt. Vanaf het voorjaar wordt het gras meerdere malen gemaaid en waar nodig bijgezaaid. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor de andere dijktrajecten. Gedurende de komende winterperiode zijn er nog bewonersgesprekken in verband met het aangaan van gebruikersovereenkomsten en in het kader van vergunningen voor objecten op en rond de dijk bij particulieren.

Een deel van de Westdijk is nog in onderzoek vanwege de vervuiling. Dit deel wordt los van het overige traject opgepakt.

Eemdijk Zuid, Eemlandse- en Slaagsedijk (EES)

Ook het traject EES is zo goed als gereed. Dit traject was met zo’n 10 kilometer het langste te verbeteren traject. Aannemerscombinatie Dijkencombi is vanaf maart 2015 zo’n twee jaar volop bezig geweest in het gebied. De laatste grote klus op dit traject was het werk aan Krachtwijk, een belangrijk cultuurhistorisch element dat onderdeel is van de Grebbelinie. Krachtwijk is niet alleen verbeterd, maar ook beter zichtbaar gemaakt in het landschap.
Een belangrijke wens van de gemeente Bunschoten is ook uitgevoerd. Op de dijk tussen de Bisschopsweg en ’t Overvaren, is een fietspad aangelegd. Deze is net klaar; naar verwachting kunnen fietsers er vanaf begin november gebruik van maken. De officiële openstelling is waarschijnlijk eind november.