Dijkverbetering Eemdijk van start
09/09/2015 weteradmin

Rasters en hekken zijn van de dijk verwijderd, er is gemaaid en de bovengrond wordt van de dijk geschraapt. Intussen worden damwanden aangevoerd. Het is het begin van de verbetering van de dijk tussen het dorp Eemdijk (gemeente Bunschoten) en Malesluis (gemeente Amersfoort). Het traject omvat de Eemdijk ten zuiden van het dorp, de Eemlandsedijk en de Slaagsedijk, kortweg EES. Woensdag 2 september werden de omwonenden geïnformeerd over de werkzaamheden, die er vanaf nu tot ongeveer eind 2016 plaatsvinden.

 

Vertegenwoordigers van Waterschap Vallei en Veluwe en van de Dijkencombi (waarin van de Wetering is vertegenwoordigd) gingen tijdens de informatie-bijeenkomst uitgebreid in op de werkzaamheden die op stapel staan. Vervolgens kregen de aanwezigen de gelegenheid met het waterschap en de Dijkencombi in te gaan op de eigen, individuele situatie tijdens de dijkverbetering. Heemraad Frans ter Maten zat de bijeenkomst voor en benadrukte nog maar eens dat de dijkverbetering in het belang is van de veiligheid van het gebied. Volgens hem geeft het werk overlast, maar hij gaf ook aan dat de aannemer die overlast zoveel mogelijk zal beperken. Zo gaat het vervoer van het meeste materiaal over water, wordt zoveel mogelijk licht materieel ingezet en worden rijplaten gebruikt om de ondergrond niet te beschadigen. Op kritieke punten wordt een trillingsarme methode gebruikt om de damwanden aan te brengen.

Hydroballastzakken

Tot aan de winterperiode worden onder meer damwanden geslagen en wordt de dijk met klei verhoogd in Eemdijk Zuid, de Eemlandse dijk bij Wolkenberg en in natuurgebied De Slaag. In 2016 worden de resterende werkzaamheden uitgevoerd. Nadat op genoemde locaties een eerste laag klei is aangebracht, krijgt de dijk een periode de tijd om te ‘zetten’ (inklinken van de grond). Om dit proces te versnellen en dus de klus sneller te kunnen klaren, heeft de aannemer een speciale techniek bedacht. Om druk op de ondergrond uit te oefenen en daarmee het zettingsproces te versnellen komen op de nieuwe klei zogenoemde hydroballastzakken te liggen. Deze zakken worden gevuld met water uit de Eem.

Langste traject

Het dijktraject Eemdijk-Zuid, Eemlandse- en Slaagsedijk loopt langs de oostzijde van de Eem, van de bebouwde kom van Eemdijk naar gemaal Malesluis in Amersfoort (bij de fietsbrug over de Eem). Met een lengte van ongeveer 10 kilometer is dit het langste traject binnen het project Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem, dat in totaal 22 kilometer dijk beslaat.

Communicatie

Tijdens de werkzaamheden worden de omwonenden geregeld op de hoogte gehouden via de website van het waterschap en maandelijkse nieuwsbrieven van de Dijkencombi. Mensen kunnen met vragen en opmerken ook binnenlopen bij het projectkantoor van de aannemer die is ingericht aan de Tolweg 2 in Baarn. Heeft u vragen dan kunt u ook contact opnemen met Toon van Mierlo, omgevingsmanager van de Dijkencombi (06-51487988 / toon[at]wetering.nl) of Walter de Vor van Waterschap Vallei en Veluwe: 06-16717874 / wdevor[at]vallei-veluwe.nl