Drukbezochte inloopavond FluviaTiel fase 1
24/12/2016 weteradmin

Ruim tachtig belangstellenden bezochten dinsdag 20 december 2016 de inloopavond over FluviaTiel. Er werd onder andere een toelichting gegeven op het definitief ontwerp en de werking van de klimaatdijk. Ook was er informatie over de planning en de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Ontwerp-projectplan FluviaTiel ter inzage


Om de ontwikkeling van FluviaTiel mogelijk te maken heeft Waterschap Rivierenland een ontwerp-projectplan ‘Versterking primaire waterkering in het project FluviaTiel eerste fase” ingediend bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. De stukken liggen vanaf 5 januari 2017 tot en met woensdag 15 februari 2017 ter inzage bij Waterschap Rivierenland, gemeente Tiel en provincie Gelderland. Hier zijn de stukken ook digitaal in te zien.  In deze periode kan een ieder schriftelijk en/of mondeling bij de provincie Gelderland een zienswijze indienen.