Duurzame gebiedsontwikkeling tienkamp 2016: Oeverwal Gendtse Waard
18/12/2016 weteradmin

In 2011 verscheen de publicatie “Duurzame Gebiedsontwikkeling, doe de Tienkamp!” van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling. Het boekje met handreikingen en inspiratie was bovenal een pleidooi om de aandacht niet alleen te richten op energieprestatie, maar op duurzaamheid over de volle breedte. Nu, vijf jaar later, is de noodzaak voor een brede blik op de meeste plaatsen wel doorgedrongen. Maar wat zien we hiervan terug in de praktijk? Oftewel: hoe staat het met het realiseren van duurzaamheidsambities in gebiedsontwikkelingen? In een serie artikelen zoomt gebiedsontwikkeling.nu in op een aantal projecten.

 

Lees hier het artikel over de Gendtse Waard, een buitendijkse polder ten oosten van Nijmegen.