Hoogveenherstel Leegveld op TV!
30/03/2023 Anne Gerritsma

Het project Hoogveenherstel Leegveld is bezocht door het televisieprogramma “Droogte in Brabant” van omroep Brabant. Dit programma gaat langs verschillende natuurgebieden in Brabant, die te maken hebben met droogte. Ook het natuurgebied in de Peel heeft te maken met droogte, maar hier wordt er gewerkt aan het natter maken van het gebied.

De Deurnsche Peel
Het gebied de Deurnsche Peel bestaat vanuit oudsher uit uniek hoogveenlandschap. Door het droogleggen van gebieden, maar ook door stikstofbelasting, dreigt dit bijzondere natuurgebied verloren te gaan. Met dit gebied zijn ook verschillende zeldzame plant- en diersoorten verdwenen.

Daarom zijn er over de jaren belangrijke maatregelen genomen om het unieke hoogveenlandschap terug te laten keren. Zo is de Deurnsche Peel aangewezen als beschermd natuurgebied en wordt er gewerkt om het gebied natter te maken.

Onze werkzaamheden
In opdracht van provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer zijn wij hier aan het werk. Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit het aanleggen van kades om water in het gebied te houden en het plaatsen van stuwen om de waterstand te kunnen regelen. Ook voorkomen we dat omliggende landbouwpercelen wateroverlast zullen ervaren. Dit doen we door aanleggen van een drainagesysteem met pompen om de bebouwing.

Hoe dat er precies aan toe gaat? Dat kun je hier terugzien in “Droogte in Brabant”.

Eerdere bezoeken
Dit is niet de eerste keer geweest dat dit project bezoek heeft gehad. Vorig jaar september kwam niemand minder dan het Koninklijk echtpaar de Peel met een bezoek vereren.

Daar kun je hier meer over lezen.

Wil je meer over het project weten? Bekijk dan de projectpagina.