Het leveren van hoogwaardig werk met oog voor mens, natuur en de toekomst van Nederland.

Klei-exploitatie

Wij leveren goed werk met klei. Klei is fundamenteel verbonden aan onze samenleving. Zo speelt klei een cruciale rol voor de productie van bakstenen en dakpannen en bij het verstevigen van onze dijken. Met diverse winlocaties door Nederland, België én Duitsland – langs het water, bij natuurprojecten, maar ook op onze eigen groeves – kunnen wij een stabiele en diverse voorraad klei garanderen.

Dankzij eigenschappen als een hoge cohesie en waterbestendigheid, gebruiken wij klei als een effectief materiaal om dijken te bouwen en verstevigen. Maar we leveren ook aan de keramische industrie.

Na de winning transporteren we de klei naar de steenfabrieken waar we de depots laagsgewijs aanbrengen. Hiermee waarborgen we de consistentie en de kwaliteit van het kleimengsel. Om aan te kunnen sluiten bij de veranderende behoeften en ontwikkelingen in de markt, voeren wij proeven uit in ons eigen kleilaboratorium. Op deze manier kunnen wij gedegen advies geven en op maat gemaakte oplossingen bieden die voldoen aan de specifieke eisen en wensen van onze klanten.

Uiteraard richten wij ons ook op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo vormen we jaarlijks – in samenwerking met natuurorganisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer – met onze kleiwinning ongeveer 20 hectare landbouwgrond om tot natuurgebied. We werken circulair door de klei te hergebruiken en opnieuw in te zetten bij lokale projecten. Daarnaast wordt 80% van onze klei over het water vervoerd. Dat is beter voor het milieu én zorgt voor minder overlast voor de omgeving.

Natuur- & watermanagement

Goed werk leveren betekent voor ons dat we een bijdrage leveren aan een mooier, gezonder en veiliger Nederland. Onze uitgebreide kennis stelt ons in staat om complexe uitdagingen aan te gaan en duurzame oplossingen te bieden voor opdrachtgevers.

Onze specialiteiten binnen deze expertise liggen in het verhogen van de hoogwaterveiligheid, het bouwen van waterbouwkundige kunstwerken, zoals stuwen, duikers, vistrappen en het (her)inrichten of herstellen van (kwetsbare) natuurgebieden. We werken daarmee tevens aan een toekomstbestendigere waterbeheersing en we geven een ecologische impuls aan het landschap. Daarmee dragen we bij aan de kwaliteit van wateren in lijn van Kader Richtlijn Water.

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van de kwetsbare natuurgebieden waarin wij actief zijn. Onze mensen zijn opgeleid voor het werken in natuurgebieden en beschikken over ruime ervaring in en vakspecifieke kennis over het werken in natuurgebieden en met grondstromen, het omgaan met flora en fauna, bodemverontreinigingen, objecten met explosiegevaar en locaties met archeologische waarde. Onze inzet wordt ondersteund door gespecialiseerde machines die zijn geoptimaliseerd voor werkzaamheden in deze fragiele omgeving.

Door zorgvuldig omgevingsmanagement houden we bovendien rekening met alle stakeholders, bieden wij toegevoegde waarde door het aanvragen en/of begeleiden in het regelen van vergunningen én minimaliseren we de overlast.

Infra

Goed werk leveren betekent voor ons dat we opdrachtgevers voorzien van hoogwaardige oplossingen voor complexe infraprojecten. We houden ons bezig met werkzaamheden als het bouwrijp maken van gebieden, rioolvervanging- en reconstructie, het reconstrueren van dorpskernen en straten en het uitvoeren van bodemsaneringen. 

We investeren in moderne technologieën waaronder GPS-machinebesturing en dronemetingen, die ons helpen om werkzaamheden binnen de gestelde eisen en toleranties te realiseren.

Hoewel deze projecten vaak conform de RAW-systematiek wordt uitgevoerd, streven wij ernaar betrokken te zijn bij de ontwerpfase van onze infraprojecten. Wij geloven dat onze kennis en ervaring daar optimaal benut kan worden. We streven ernaar om samen met onze opdrachtgevers tot de beste oplossingen te komen. Of het nu gaat om het ontwikkelen van een locatie volgens design & construct, UAV-GC, Best Value of BouwTeam methodieken, met onze deskundigheid voegen we waarde toe aan het project.

Daarnaast hechten wij ook grote waarde aan onze verbondenheid met de omgeving waarin we werken en met haar bewoners. Wij erkennen het belang van open communicatie en blijven daarom voortdurend met alle stakeholders in gesprek om de overlast te minimaliseren. Hierbij streven we ernaar om een harmonieus samenspel te creëren tussen de projectactiviteiten en de belangen van de lokale gemeenschap.

Bodemtechniek

Met onze dochteronderneming Wetering Bodemtechniek leveren we goed werk in het aanleggen van paardenbodems.

Door onze jarenlange ervaring in de grond-, weg-, en waterbouw, staat onze kennis als een huis. Deze kennis stemmen we optimaal af op de behoeften van de klant.

Of het nu gaat om de aanleg van een nieuwe bodem, de renovatie van een bestaande of simpelweg om het verbeteren van de huidige rijbak, wij zetten ons in voor het optimale resultaat. Wij staan klaar om maatwerk te leveren en slimme oplossingen te bieden.

De kwaliteit van de bodem heeft effect op het paardenwelzijn en op hoe een paard reageert en presteert. Daarom streven wij ernaar om elke ruiter, zowel recreatief als professioneel, te voorzien van persoonlijk advies en begeleiding bij het maken van de juiste keuze.

Ons assortiment omvat diverse opties, zoals een drainagebodem, een eb- en vloedbodem en een longeercirkel. Deze bieden wij aan voor permanente aanleg of voor verhuur voor bijvoorbeeld evenementen binnen en buiten de paardensport. Onze service omvat het aanleggen en het profileren van de toplaag, evenals het verwijderen van de bodem na afloop van het evenement.

Projecten

Waar wij aan werken: het creëren van duurzame oplossingen voor het verbeteren van onze leefomgeving.