Gestart met aanleg gescheiden rioolstelsel project “Afkoppeling Noordzijde Salderes” in Best

09/08/2013 weteradmin

In de Salderes te Best wordt vanaf de locatie Parkwachters richting de Ringweg een nieuw gescheiden rioolstelsel aangelegd. In de Esdoornstraat en de Bosseweg (gedeelte Esdoornstraat-Oranjestraat) zal het bestaande riool vervangen worden door een gescheiden stelsel. Deze werkzaamheden zullen tot ca. november 2013 duren.

 

Woensdag 7 augustus, werd een 64 ton wegende betonput (waar later een pompinstallatie in komt), geplaatst onder veel belangstelling van omstanders / kijkers. Het regenwaterriool dient als opslagbuffer en zal het water in eerste instantie vasthouden. De pompinstallatie zorgt ervoor dat de hoeveelheid water geleidelijk uit het riool wordt gepompt en naar de sloot aan de noordzijde van het Salderespark afgevoerd kan worden.