Gezamenlijke oefening hoogwatersituaties
23/02/2016 weteradmin

Op dinsdag 16 februari oefenden medewerkers van de 105 Geniecompagnie Waterbouw,  acht aannemers waaronder Wetering en waterschap Aa en Maas met noodmaatregelen voor hoogwatersituaties. De gezamenlijke hoogwateroefening vond plaats bij spuisluis Crèvecoeur te ’s-Hertogenbosch. Het doel van de oefening was om in de praktijk ervaring op te doen met nieuwe en bestaande technieken en inzichten. Daarnaast versterken de aannemers, defensie en waterschap zo hun samenwerking.

 

De noodmaatregelen bestonden onder andere uit het aanleggen van een rijplatenbaan, het vullen en plaatsen van zandzakken, het aanbrengen van dekzeil en bekramming en het afdammen van een sloot.

Aan de oefening deden mee de aannemers Wetering uit Heesch, F.P.H. Ploegmakers BV uit Vinkel, Derks loon- kraan- en grondverzetbedrijf uit Haps, Nooijen Weg & Waterbouw BV uit Oss, Gerard Smits Grondwerken BV uit Cuijk, F.A. Pennings Aannemingsbedrijf BV uit Rosmalen, Gebr. Van Erp BV uit Oss, Ploegam BV uit Geffen, 105 Geniecompagnie Waterbouw en medewerkers van waterschap Aa en Maas.

Samenwerking

Annemarie Carlucci van Ploegam BV: “Het bijzondere van deze oefening is de samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheid en de genie. We hebben hier te maken met meerdere partijen die normaal niet samen aan het werk zijn. Al in het voortraject zijn we samen opgetrokken. Daarnaast is de oefening waardevol door de praktijkervaringen die ongetwijfeld tot betere werkinstructies zullen leiden”.

Veilige Maasdijk van levensbelang

Waterschapbestuurder William de Kleijn: “De Maasdijk is van levensbelang bij het beschermen tegen hoog water. Medewerkers en bestuurders van het waterschap doen er dan ook alles aan om de Maasdijk veilig te houden, nu en in de toekomst. Maar we moeten rekening houden met het feit dat in Nederland de nood aan de man kan komen, ook in Noord-Brabant. In sommige delen van ’s-Hertogenbosch en in de polders van Oss kan het water bij een dijkdoorbraak wel enkele meters hoog komen te staan. Daarom is het belangrijk dat we samen oefenen met de noodmaatregelen waarover we afspraken hebben gemaakt”.

In het gesloten seizoen, van 1 oktober tot 1 april, mogen normaliter geen werkzaamheden bij of aan een primaire en regionale dijk worden uitgevoerd. De hoogwateroefening is uitgevoerd op een zogenaamde ‘overige waterkering’ waarvoor geen gesloten seizoen geldt.