Grofzandbarrière, een dijk van een innovatie!
19/01/2023 Anne Gerritsma

Wetering heeft meegewerkt aan een innovatieve techniek voor het tegengaan van piping. Als uitvoerende partij hebben wij meegedacht in de maakbaarheid van deze techniek en hebben wij bovenal meegewerkt aan de realisatie.

Wat is piping?
Bij een hoge waterstand op de rivier kunnen er binnendijks wellen ontstaan waar water “opwelt”. Dit wordt ook wel piping genoemd. Piping ontstaat wanneer water onder de dijk doorstroomt. Dat water kan zand meevoeren, waardoor er na verloop van tijd een holle ruimte (pipe) onder de dijk ontstaat. Dit ondermijnt de dijk en zorgt ervoor dat deze uiteindelijk bezwijkt.

Het oplossen van piping
Er zijn verschillende manieren waarop piping kan worden opgelost. Zo kunnen er lange planken de grond in worden getrild of een grondlichaam tegen de dijk aan worden gebracht. Nadeel van deze oplossingen is dat ze minder duurzaam zijn (stalen damwand) of extra grond moet worden aangekocht.

Een duurzamere oplossing kan worden gevonden in de filtertechnieken. Naast het Verticaal Zanddicht Geotextiel (VZG) en kunststof filterschermen heeft Deltares een nieuwe techniek uitgedacht en onderzocht. Dit is de techniek van de grofzandbarrière.

De grofzandbarrière
De grofzandbarrière is een filtertechniek. Onder de dijk wordt een stuk grof zand aangebracht. Het fijne zand kan hier niet doorheen, waardoor de “pipe” niet kan doorgroeien onder de dijk.

Naast het grove zand is er ook ‘tracer zand’ aangebracht. Dit is rood zand dat wordt ingebouwd in de grofzandbarrière is geplaatst. Mocht het zo zijn dat er toch zanduitstroom plaatsvindt, dan is dat direct te zien aan het rode zand.

Er zijn twee verschillende technieken gebruikt om de grofzandbarrière te realiseren. Bij de eerste techniek wordt de grofzandbarrière droog opgebouwd door toepassen van bemaling (tijdelijke verlagen grondwaterstand). Bij de tweede techniek, die wij hebben toegepast, wordt de grofzand barrière grotendeels in den natte gemaakt. Het voordeel is dat er geen bemaling nodig is en de omgevingseffecten (verdroging, funderingen, dijkstabiliteit) beperkt zijn om de barrière te plaatsen.

Dat hebben wij gemaakt
Na jaren van onderzoek naar haalbaarheid en effectiviteit heeft Waterschap Rivierenland een innovatiepartnerschap opgezet om de maakbaarheid te toetsen. Deze maakbaarheidstoets is uitgevoerd door drie aannemerscombinaties. Twee van deze combinaties mochten het de grofzand barrière daadwerkelijk op het dijktraject bij Gameren gaan uitvoeren.

Dit waren combinatie Wetering, Vissers Ploegmakers en FPH Ploegmakers (afgekort ‘WVF’) en combinatie Martens en van Oord – Gebr. van der Ven (afgekort ‘MvO-vdVen’).

We zijn er trots op dat wij dit project hebben mogen realiseren. Wanneer wij in Gameren rondlopen, kunnen we zeggen: “Dat hebben wij gemaakt!”