Herinrichting Gendtsche Polder van start
16/09/2016 weteradmin

Maandag 12 september was er het startsein voor de werkzaamheden in de Gendtsche Polder. Om 18.00 uur gaven de bestuurders op een bijzondere en fotogenieke wijze het startsein. Daarna was er een inloopavond over de werkzaamheden.

Provincie Gelderland, gemeente Lingewaard en Staatsbosbeheer zijn klaar met plannen maken voor de herinrichting van de Gendtsche Polder. Het bestemmingsplan en de vergunningen zijn goedgekeurd, het werk is aanbesteed. Binnenkort start aannemerscombinatie Boskalis – Van de Wetering met de uitvoering van de werkzaamheden. Op 12 september 2016 stonden bestuurders, omwonenden en andere geïnteresseerden daar bij stil.

Het project Oeverwal Gendtsche Polder is onderdeel van het provinciale programma WaalWeelde waarin door veel partijen gewerkt wordt aan een mooie en veilige Waal. Bij de herinrichting van de Gendtsche Polder wordt vooral gewerkt aan de ruimtelijke kwaliteit: het opknappen van ‘verrommeld’ gebied en het ontwikkelen van natuur. Er komen ook drie kleine nieuwbouwlocaties. Dit heeft de gemeente Lingewaard aangegrepen om geld vrij te maken voor de aanleg van riolering voor alle woningen en de steenfabriek. Stichting Lingewaard Natuurlijk heeft een belangrijke rol gespeeld in het uitvoeren van maatregelen voor de aanwezige dieren. Ze hebben nestkasten opgehangen voor dwergvleermuizen en steenuilen zodat deze dieren minder last ondervinden van de werkzaamheden. En halverwege 2017 wordt als kers op de taart ook nog het kunstwerk ‘Dijk van een Wijf’ langs de Waal geplaatst.

Omroep Lingewaard nam 12 september een kijkje, sprak met gedeputeerde Josan Meijers.