Infra

RUIMTE VOOR VERNIEUWING VERBETERING OPLOSSINGEN TECHNIEK

Naast de grond-, weg- en waterbouw zijn wij inmiddels ook expert in bouw- en woonrijp maken, rioolvervanging en -reconstructie en saneringen. Dit zijn voornamelijk RAW-bestekken aanbesteed door gemeenten of projectontwikkelaars. Daarnaast kan Wetering projecten uitvoeren waarbij het gehele proces, vanaf het voornemen, het ontwikkelen van een locatie (design & construct/UAV-GC/Best Value) tot de oplevering van het eindproject, is inbegrepen.

Wetering beschikt niet alleen over 3D software en calculatie programma’s maar ook gebruiken we GPS en lasers om tot de beste uitvoering te komen. 

Bij veel van dit soort projecten gaat een gebied op de schop. We blijven in gesprek met de opdrachtgever en gaan te werk met oog voor de omgeving en haar bewoners. Zo minimaliseren we de overlast en de duur van de uitvoering.

Vervuilde grond en verontreinigde waterbodems worden deskundig afgraven en schone grond wordt teruggeplaatst. Wij beschikken uiteraard over alle benodigde certificaten voor land- en waterbodemsanering.

Disciplines

  • Bouw- en/of woonrijpmaken
  • Bodemsanering
  • Rioolreconstructie, -vervanging en -herinrichting
  • Wegenbouw en straatwerk
  • Grondverbetering
  • Ontwerp en advies