Journaal Leegveld April 2021
18/05/2021 weteradmin

De afgelopen weken zijn we druk in de weer geweest met voorbereidende werkzaamheden zoals het plaatsen van de bouwkeet en bouwborden, het uitvoeren van diverse onderzoeken en de aanleg van een proefkade.

 

Journaal Leegveld
In onderstaand filmpje ziet u dat de bouwborden in het gebied zijn geplaatst en blikken we alvast vooruit op de start van de zichtbare werkzaamheden.

Start komende maand
Marc van Veggel , Omgevingsmanager bij Wetering vertelt: “De komende maand starten we ter hoogte van Leegveld 51 met het afgraven van de voedselrijke toplaag. In totaal komen hier circa 3.500 vrachten grond uit die we lokaal verwerken om landbouwpercelen op te hogen en de kades mee aan te leggen. Omdat de grond in het gebied blijft, verminderen we het aantal ritten met vrachtwagens. Dit is duurzaam en voorkomt hinder voor de omgeving. Door slim te plannen en stalen rijplaten te gebruiken als transportbaan voorkomen we dat we deze grond over grote afstand moeten vervoeren.”

Explosieven onderzoek
Daarnaast is afgelopen periode het detectieonderzoek naar de aanwezigheid van mogelijke explosieven afgerond. Marc vervolgt: “De volgende stap is dat we met de detectiegegevens gaan bekijken welke (metaalhoudende) objecten we moeten gaan verwijderen. Dit is onder andere afhankelijk van de diepteligging. Inmiddels zijn er in het zuidelijke deel van het projectgebied al enkele explosieven aangetroffen waaronder zes rookgranaten en een Engelse mortiergranaat. Als de benaderingswerkzaamheden zijn afgerond wordt het terrein vrijgegeven en kunnen we beginnen met het grondwerk.”

  

Vleermuizenkasten
In totaal zijn er inmiddels 48 vleermuiskasten opgehangen. In het gebied komen verschillende soorten vleermuizen voor zoals de grootoorvleermuis, watervleermuis en gewone dwergvleermuis. Daarom zijn er ook drie verschillende typen kasten opgehangen. Om zeker te weten dat ze op de goede plek komen te hangen, is de ecoloog samen met de boswachter van Staatsbosbeheer in het veld geweest om de locaties te gaan bekijken.

Amfibescherm aangelegd
Inmiddels is in totaal ruim twee kilometer scherm geplaatst. Het scherm is veertig centimeter hoog en bestaat uit hardkunststof met houten palen aan de binnenzijde. Hierdoor kunnen de vrachtauto’s straks gebruik maken van de transportroute langs het scherm zonder nadelige effecten voor de gladde slang.

Snifferdog speurt naar knolcyperus
Alle op te hogen en af te graven percelen in het project Leegveld worden gecontroleerd op de aanwezigheid van knolcyperus. Knolcyperus is een hardnekkig onkruid dat in landbouwgewassen en tuinbouwgewassen grote schade kan veroorzaken. In het project wordt een zogenaamde snifferdog ingezet die de knol kan opsporen. Voor zover bekend is dit de eerste hond die hier speciaal voor getraind is.

Percelen landbouwgrond kunnen besmet raken met de knolcyperus via plantgoed en pootgoed. Bovendien kan het onkruid worden overgebracht via werktuigen met aanhangende grond. De oogst van met knolcyperus besmette percelen is waardeloos en moet worden vernietigd.

De hond die in Leegveld wordt ingezet heet Guus en is een Engelse Springer Spaniël. Eigenaar Marco Leenders vertelt: “Vorig jaar kwam de vraag van het waterschap of het mogelijk was onze honden hiervoor in te zetten. Onze honden worden ingezet bij het zoeken naar drugs of explosieven. Het was een uitdaging. Het zoekgebied is buiten en het op te zoeken voorwerp zit in de grond terwijl en onze honden gewend zijn in ruimtes te zoeken. De knolcyperus begint vanaf april en mei te groeien dus we pakken het zoekwerk nu weer op.”

Op dit moment heeft de hond de percelen in eigendom van de Provincie rondom de Soeloop gecontroleerd. Hier was ook een ecoloog bij aanwezig die een visuele controle heeft uitgevoerd. De knolletjes geven weinig geur af. Vandaar dat voorafgaand aan de controle met de hond een ondiepe grondbewerking nodig is om de knolletjes en hun geur beter vrij te laten komen.

Meld je aan voor de BouwApp!
Wil je op de hoogte blijven van de werkzaamheden voor het hoogveenherstel in het projectgebied Leegveld, download dan de “Bouwapp” in de Appstore of de Playstore. Als je in de app het project “Hoogveenherstel Leegveld” als favoriet markeert en volgt, ontvang je foto’s en berichten over de voortgang van het werk en notificaties over omleidingsroutes. Ook blijf je op de hoogte van mijlpalen in het project en is het mogelijk om vragen te stellen aan de omgevingsmanager.

 

Scan de QR-code om direct naar de app- of playstore te gaan!

 

 

 

Bericht via: Waterschap Aa en Maas