Klei-exploitatie

RUIMTE VOOR KENNIS INNOVATIE ONTWIKKELING

Van oudsher is rivierklei de grondstof van baksteen, maar ook dijken worden van klei gebouwd. Een belangrijke grondstof dus. Een hernieuwbare grondstof ook, dat betekent dat deze nooit op gaat en continue wordt aangemaakt door de natuur. We winnen de klei veelal uit de gebieden waar we werkzaam zijn. 

De winning van klei in de uiterwaarden van de grote rivieren zoals bij de rivierverruimingsprojecten, vindt plaats op een duurzame manier met respect voor flora en fauna. We laten het gebied veiliger en gebruiksvriendelijker achter door met de omgeving samen te werken, te luisteren en maatschappelijke waarde te creëren. Wetering beschikt ook over eigen ‘kleigroeves’. Deze worden na het ontgronden teruggegeven aan de natuur.

Het gehele proces, vanaf de grondwerving naar het ontwerp tot en met het vergunningstraject, wordt in eigen beheer uitgevoerd. Hierdoor kunnen we de kwaliteit waarborgen. Wetering heeft daardoor een goed netwerk opgebouwd en is een van de grote spelers die klei levert aan de keramische industrie (voor producten zoals stenen en dakpannen). Onze klei wordt ook ingezet bij civieltechnische toepassingen (zoals dijkversterking, vijverafdichting en oeververdedigingen).

Disciplines

  • Beheer van eigen kleigroeves
  • Leveren van klei voor civieltechnische toepassingen
  • Leveren van klei voor de keramische industrie
  • Depot opbouw
  • Advies en ondersteuning