Koninklijk bezoek in de Peel
22/09/2022 Anne Gerritsma

Op donderdag 15 september hebben Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een bezoek gebracht aan de Peel. Verschillende gemeenten werden bezocht, waaronder ook gemeente Deurne. Dit bezoek stond in het teken van de ontwikkelingen rondom natuurbehoud. Er werd daarom ook een bezoek gebracht aan het project Leegveld, waar wij aan het werk zijn.

De eer was aan Lieke Verhoeven, die uit naam van onze partner Staatsbosbeheer, het koninklijk echtpaar mee mocht nemen voor een wandeling aan de rand van de Deurnsche Peel.

Dit unieke landschap is in korte tijd enorm veranderd. Waar dit gebied vroeger nog een wild moeras was met levend hoogveen, is dit gebied door ontginningen en turfwinning flink uitgedroogd. Door deze droogte dreigt het unieke landschap te verdwijnen. Bijzondere plant- en diersoorten zijn al verdwenen. Daarom is het nodig om de verdroging tegen te gaan en het gebied natter te maken. Hier hebben Wim van Opbergen van Werkgroep Behoud de Peel en Ernest de Groot van Waterschap Aa en Maas alles over kunnen vertellen.

Dit is bovendien ook waar onze werkzaamheden in dit gebied op gericht zijn. Uit opdracht van Waterschap Aa en Maas zijn wij samen met Staatsbosbeheer aan het werk om het hoogveenlandschap natter te maken. Dit doen wij onder andere door het aanleggen van kades om water in het gebied te houden en het plaatsen van stuwen om de waterstand te kunnen regelen.

 

Wil je meer over dit project weten? Bekijk dan de projectpagina.

 

Beelden door Alice van der Plas en Rob Engelaar, via Omroep Brabant.