Laatste fase Herinrichting Graafsebaan van start!
19/06/2020 weteradmin

We zijn deze week begonnen met de laatste fase van de herinrichting van de Graafsebaan: de aanleg van de rotonde kruispunt Graafsebaan-Elzenseloop.

 

Nog voor de zomervakantie zal de aanleg van de rotonde, het voetpad aan de zuidkant van de rotonde en de aanleg van de aansluitende rijbaan vanuit woonwijk de Hoef worden gerealiseerd. Direct na de zomervakantie zullen we het asfalt en wegmarkering op het fietspad en de rijbanen aanbrengen en bebording plaatsen. Eind augustus zullen de werkzaamheden afgerond zijn.