Maaskracht werkt in juni en juli aan de oevers van het Zuidereiland bij Heijen

Maaskracht werkt in juni en juli aan de oevers van het Zuidereiland bij Heijen
06/06/2023 Anne Gerritsma

Als Kader Richtlijn Water-maatregel zijn tien jaar geleden de oevers bij het Zuidereiland in Heijen ontsteend. Deze zijn verwijderd om de rivier aantrekkelijker te maken voor planten en dieren, waardoor de rivier ecologisch verbetert. Hierdoor is het natuurlijke proces van afkalving van de oevers op gang gekomen. Dit is toegestaan binnen de vastgestelde bandbreedte, maar soms gaat dit proces te ver en is ingrijpen nodig.

Werkzaamheden:
De werkzaamheden omvatten het, op een ecologisch vriendelijke wijze, beschermen van de oevers. Dit doen we door het aanbrengen van een stortstenendam. Hierdoor vertragen we verdere afbrokkeling en optimaliseren we de verblijfplaats voor flora en fauna. Op sommige plekken is de oever zo ver afgebrokkeld dat deze eerst aangevuld moeten worden met grond. Na de werkzaamheden zal de oever ingezaaid worden met een bloemrijk grasmengsel.

Daarnaast zullen er op drie locaties bomen in het water geplaatst worden als rivierhout. Deze KRW-maatregel heeft tot doel het creëren van luwtes en ondiepte voor macrofauna. Om te voorkomen dat het rivierhout vast komt te zitten in de schroef van een schip, is het stevig verankerd.

Dit rivierhout speelt een cruciale rol bij het bieden van habitat en voedselbronnen voor verschillende planten- en diersoorten in het gebied. Tussen de takken zullen talloze kleine beestjes leven en vissen zullen het hout gebruiken om te paaien. Bovendien dienen de takken als uitkijkpost voor vogels die zich voeden met vis. Door het plaatsen van bomen in het water wordt de lokale flora en fauna ondersteund en gestimuleerd.

Dit is onderdeel van het project WOCU. Wil je daar meer over weten? Bekijk dan onze projectpagina.