Mijlpaal voor de Millingerwaard, icoon van de Nederlandse riviernatuur
24/05/2017 weteradmin

Een gedenkwaardig moment voor de Millingerwaard. Na jaren graven heeft een graafmachine woensdagochtend symbolisch het laatste stukje gedaan. Staatssecretaris Martijn van Dam zat in de cabine.

Daarmee is de herinrichting van het natuurgebied zo goed als klaar. Land moest plaatsmaken voor water in het kader van Ruimte voor de Rivier. Voor de veiligheid van iedereen achter de dijken.

Om te voorkomen dat bij extreem hoogwater weer honderdduizenden mensen moeten worden geëvacueerd, zoals in 1995. Door de doorbraak van het laatste stukje land stroomt rivierwater via een nieuw gegraven 3 kilometer lange geul het natuurgebied in.

Allemaal voor 6 centimeter

Staatsbosbeheer noemt de wilde riviernatuur ten oosten van Nijmegen van ongekende internationale kwaliteit, een icoon voor de Nederlandse riviernatuur. Het aantal dieren en planten neemt door de komst van het water toe, zowel op het land als in het water.

Al het water dat er bij hoogwater kan worden opgevangen laat het waterpeil met 6 centimeter zakken. Dat komt de veiligheid ten goede. Van boven gezien ziet het uitgegraven deel er uit als een hand met gespreide vingers. Vooral aan het uiteinde van die vingers stroomt kraakhelder, door het zand van de dijk gefilterd rivierwater.

(infographic: ruimtevoorderivier.nl)

Kwart eeuw geleden groeide er nog mais

Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland werken intensief samen om hier riviernatuur en maatschappelijke opgaven als waterveiligheid en klimaatverandering hand in hand te laten gaan. Daarbij wordt met de opbrengst van de afgegraven grond het project deels gefinancierd. Zand- en grindfabriek De Beijer is er voor uit het gebied verhuisd naar Dodewaard. De schoorsteenpijp en een deel van de bebouwing die blijven staan herinneren daar nog aan.

De Millingerwaard is onderdeel van natuurgebied de Gelderse Poort van Staatsbosbeheer, dat loopt van de Duitse grens tot iets voorbij Nijmegen. Hier kreeg een kwart eeuw geleden – als een van de eerste plekken in Nederland – herstel van riviernatuur buitendijks vorm. Toen groeide er nog maïs en graasde er melkvee. Nu zijn er rivierduinen en moerasbossen en leven er kuddes wilde paarden, gallowayrunderen, bevers en otters. Het kwelwater is zo helder dat boswachter Thijmen van Heerde er snorkelexcursies gaat geven.

Bericht via: Omroep Gelderland


Meer publicaties over deze bijzondere mijlpaal:
De Gelderlander 
“Van Dam steekt dijk Millingerwaard door in strijd tegen hoog water”
N1 “Millingerwaard: icoon van de Nederlandse riviernatuur”
Staatsbosbeheer “Damdoorbraak verbindt Waal met Millingerwaard”
Omroep Gelderland “Mijlpaal voor de Millingerwaard, icoon van de Nederlandse riviernatuur”
Spaces van Wil Foto impressie