MVO

RUIMTE VOOR KWALITEIT VEILIGHEID MILIEU KANSEN INNOVATIE

Duurzaam ondernemen betekent voor ons een respectvolle balans tussen bedrijfsbelang en de belangen van mens, maatschappij en natuur. Dat bereiken we door te blijven investeren en innoveren op het gebied van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en ons materieel. We hebben respect voor het gebied waar we werken, we betrekken de omwonenden en creëren maatschappelijke meerwaarde waar mogelijk. Zo laten we het gebied veiliger en gebruiksvriendelijker achter. 

Niet alleen buiten maar ook binnen de organisatie hebben wij oog voor veiligheid, gezondheid en milieu. Wetering heeft aandacht voor instructie, overleg en toezicht. We hebben werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en houden ons bezig met CO2 reductie. Ons bedrijf is VCA, ISO9001, ISO14001, BRL SIKB 7000, BRL9335-2  en CO2 Prestatieladder niveau 5 gecertificeerd. Het verbeteren van onze bedrijfsvoering is een belangrijk uitgangspunt bij Wetering.

CO2 Prestatieladder


Wetering heeft inzicht in eigen COuitstoot en in de meest materiële scope 3 emissies.

Wetering heeft (mede op basis van twee keten-analyses) COreductiedoelstellingen vastgesteld voor scope 1, 2 en 3 emissies.

Wetering communiceert structureel intern en extern over eigen CO2-footprint en reductiedoelstellingen. Deze zijn ook terug te vinden op de website van SKAO.  Van projecten die wij met gunningvoordeel hebben verkregen, communiceren wij structureel over de COfootprint, reductiedoelstellingen en maatregelen van deze projecten.

 

CO2 NIEUWSBERICHTEN COMMUNICATIEPLAN

Wetering is aangesloten bij de vakgroep CO2 Platform van Bouwend Nederland en vakgroep CO2 én KAM bewust ondernemen, het initiatief door en voor MKB-bedrijven in de bouw & infra.