N3MP: Slimmer en duurzamer werken aan een klimaatbestendig recreatiegebied!