Nationale Boomfeestdag in de Gendtsche Polder
22/03/2017 weteradmin

De Gendtsche Polder was 22 maart het middelpunt van de 60-jarige Nationale Boomfeestdag in Lingewaard. 220 basisschoolleerlingen van zes scholen in Lingewaard hebben in het project Oeverwal Gendtsche polder zo’n 2.500 struiken in de grond gestopt.

 

Op 22 maart jl. hebben zo’n honderdtwintig schoolkinderen uit de gemeente Lingewaard tijdens de Nationale Boomfeestdag bomen en struiken geplant in de Gendtsche Polder. Daarna kregen zij een excursie door het gebied.

Gemeente Lingewaard organiseerden de boomfeestdag samen met Staatsbosbeheer, Stichting Lingewaard Natuurlijk en provincie Gelderland. In het kader van het WaalWeelde-project Oeverwal Gendtsche Polder wordt er momenteel op verschillende plekken in de Gendtsche Polder door aannemerscombinatie Boskalis-Van de Wetering bos en struweel aangeplant. Omdat dit een grootschalige aanplant betreft, het plantmateriaal geregeld was en de plantlocaties bekend, was het een perfecte locatie voor de boomfeestdag.

Droogveldkades

Na een welkomstwoord van boswachter Thijmen van Heerde, gingen de kinderen aan de slag. Zij hebben verschillende struiken geplant op de droogveldkades, bijvoorbeeld eenstijlige meidoorn, gelderse roos, hondsroos en lijsterbes. De droogveldkades zijn een overblijfsel uit de tijd dat in de polder nog veel bakstenen te drogen werden gelegd nadat zij gebakken waren in de steenovens. Deze kades zijn weer opgehoogd waardoor een hoogwatervluchtplaats ontstaat waar het vee heen kan bij hoog water.

Vervolgens was het tijd voor een welverdiende pauze. Daarna gingen de kinderen onder begeleiding van de boswachter en vrijwilligers van Lingewaard Natuurlijk op excursie in de polder. Om zich hier op voor te bereiden, konden de basisscholen een gratis leerpakket aanvragen via de Stichting Nationale Boomfeestdag. De ochtend werd afgesloten met een presentje van de samenwerkingspartners. De kinderen hebben de aannemer tenslotte heel wat werk uit handen genomen!

 

Bericht via: Groeten uit Gendt  & Waalweede Gelderland