Ruimte voor natuur

Wetering Cultuurtechniek

RUIMTE VOOR NATUUR WATER MENS VEILIGHEID INNOVATIE

Klei ontgronden doe je niet zomaar. Het gaat ook om het maatschappelijk belang, hoe je iets achterlaat en wat er voor terug komt. Als we ergens zand of klei winnen dan vinden we het belangrijk hoe het gebied er na het project uit gaat zien. Zo zorgen we ervoor dat het voor de komende generaties behouden blijft. 

Bij natuurontwikkeling kijken we naar landschapsinrichting met het oog op hoogwaterveiligheid, natuur en recreatie. Bijvoorbeeld door de rivier meer ruimte te geven, het herinrichten van beeklopen, ecologische verbindingszones aanleggen en het ontwikkelen van natuurgebieden. Ook zijn wij van oudsher gespecialiseerd in dijkenbouw en oeverwerken. Wij voeren het grondwerk uit, leveren de klei en brengen het aan. De jarenlange omgang met grond heeft ons een schat aan kennis en ervaring opgeleverd.

Het gaat hierbij niet meer alleen om het uitvoeren maar ook om het ontwerpen en voorbereiden. Vanzelfsprekend wordt het plan opgesteld in samenwerking met de beherende instanties, waarin wordt bepaald hoe het gebied er na de winning uit zal gaan zien.  Wij hebben de nodige ervaring met design&construct, UAV-GC en Best Value projecten. Gedurende het project blijven we continue in gesprek met de omgeving. 

Disciplines

 • Grootschalig grondverzet
 • Aanleg ecologische verbindingszones
 • Ontgraven meanders en/of nevengeulen
 • Herinrichting waterlopen
 • Ontwikkelen recreatieve voorziening
 • Zand- en/of kleiwinning
 • Hoogwaterveiligheid
 • Dijkenbouw/dijkenonderhoud
 • Bodemsanering
 • Bodemverbetering
 • Grond- en  waterbouwwerken; Aanbrengen stuwen, keerwanden, damwanden (hout en staal),bruggen, vlonders, duikers etc.