Natuurlijk,
Verantwoord
Ondernemen


01

Natuurlijk,
goed werk.


Goed werk leveren betekent voor ons dat we een juiste balans hebben tussen het bedrijfsbelang en de belangen van mens, maatschappij en natuur.


We nemen onze verantwoordelijkheid voor wat we achterlaten. Onze kernwaarde duurzaamheid staat bij ons dan ook voor de lange termijn. We kijken verder dan vandaag en morgen. Dit doen we niet alleen met betrekking tot de gebieden waarin we werken, maar ook in het opbouwen van relaties met opdrachtgevers en werknemers.


Wij staan achter onze visie. Daarom zetten we onze schouders eronder om onze woorden kracht bij te zetten. Dit omvat zowel grote sprongen als kleine stappen die bijdragen aan het grote geheel.

02

Natuurlijk,
investeren.

“Samen voor veiligheid: Geen compromissen, geen ongevallen.”


03

Natuurlijk,
veilig.

Veiligheid heeft voor ons een hoge prioriteit. Daarom doen wij er binnen onze organisatie alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen veilig van en naar het werk kan. Een proactieve veiligheidscultuur draagt hieraan bij. Daarom streven we naar een cultuur waarin we elkaar aanspreken en waar we iedere dag bewust stilstaan bij de veiligheid.

Om een onderbouwd beeld te krijgen wat onze veiligheidscultuur is en om deze structureel te verbeteren, is de Veiligheidsladder geïmplementeerd. Wetering is sinds November 2021 in het bezit van een SCL certificering op trede 3. Onze ambitie is om in 2024 trede 4 van de ladder te behalen.

04

Natuurlijk, duurzaam.

Goed werk leveren is ook duurzaam werken. Dit streven we na door aandacht te geven aan de middelen die we gebruiken bij onze processen, door o.a. het materieel aan de laatste eisen te laten voldoen, door selectie en inkoop van duurzame materialen en het stimuleren van opdrachtgevers in het toepassen van duurzame oplossingen en materialen. Daarnaast zijn we sinds 2014 gecertificeerd volgens de CO2-Prestatieladder (trede 5). Dit toont ons voortdurende streven naar duurzaamheid en betrokkenheid om onze CO2-uitstoot te verminderen en een positieve impact op het milieu te hebben.

Energiemanagement en CO2 reductie

We streven ernaar om in 2032 emissieloos te kunnen werken. Dit willen wij op een aantal manieren bereiken. Bijvoorbeeld door te investeren in duurzaam materieel. Daarnaast passen wij projectplanning aan op een zo duurzaam mogelijke oplossing en wordt 80% van onze klei over het water naar steenfabrieken en waar mogelijk projecten vervoerd. Dit is een stuk duurzamer dan over de weg.

Circulair werken
Wij maken werk met werk. Bij onze projecten komen grondstoffen vrij die we lokaal weer in kunnen zetten. Op deze manier wordt krijgt een reststof opnieuw toegevoegde waarde. Zo gaan wij duurzaam met onze grondstoffen om en verkleinen wij onze ecologische voetafdruk.

05

Natuurlijk, betrokken.

06

Certificaten

We streven er voortdurend naar om onze impact op mens, maatschappij en natuur te minimaliseren. Onze certificeringen dienen als leidraad voor ons dagelijkse werk en bevestigen ons streven naar duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit. Onze inzet voor deze belangrijke aspecten wordt ondersteund door certificeringen volgens de normen van VCA, ISO9001, ISO14001, BRL SIKB 7000, CO2 Prestatieladder niveau 5, SCL-trede 3 en Prestatieladder Socialer Ondernemen trede 2.

NEN-EN-ISO 9001:2015 Kwaliteit Bekijk certificaat
NEN-EN-ISO 14001:2015 Milieu Bekijk certificaat
VCA 2017/6.0** Veiligheid Bekijk certificaat
BRL SIKB 7000 Milieu Bekijk certificaat
CO2 Prestatieladder Milieu Bekijk certificaat
Safety Culture Ladder Veiligheid Bekijk certificaat
Prestatielader Socialer Ondernemen Maatschappelijk Bekijk certificaat
Erkenning Bosaannemers Milieu Bekijk certificaat