Ontwerpvergunningen Millingerwaard ingediend!
13/06/2013 weteradmin

In 2013 is het 20 jaar geleden dat de eerste grondaankoop ten behoeve van de Millingerwaard is gedaan. Sindsdien is mede door de delfstoffenwinning in het gebied een spectaculair natuurgebied ontstaan. Het gebied betreft honderden hectaren, welke misschien wel in de top 10 van Nederlandse natuursuccessen thuis hoort.

 

In de afgelopen periode (2012), heeft de Combindatie Boskalis – Van de Wetering in samenwerking met K3-Delta een groot aantal onderzoeken laten uitvoeren voor het ontwerp- en het vergunningen traject. Om te komen tot alle acht vergunningen en twee meldingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor het ‘Ruimte voor de Rivierproject Millingerwaard’ hebben meerdere experts op verschillende vakgebieden zoals rivierkunde, archeologie, akoestiek, bodemkunde en ecologie zich bezig gehouden met verschillende rapportages en onderzoeken.

De realisatie van het hoogwaterveiligheid en natuur in de Millingerwaard is weer een stap dichterbij. De ontwerpvergunningen liggen van vrijdag 7 juni tot en met donderdag 18 juli ter inzage. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

De besluiten zijn ook in te zien en te downloaden via de website coordinatiegelderland.nl. De omgevingsvergunning is bovendien ook op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

Op 18 juni wordt een inloopavond georganiseerd waar vragen kunnen worden gesteld over het project en de vergunningen.

Extra informatie:

Nieuwsbrief Millingerwaard 5   (juni 2013)

Staatscourant Provincie Gelderland  nr. 15493 (6 juni 2013)