Onze werkzaamheden aan de Grauwveen in America zijn bijna afgerond
29/06/2023 Anne Gerritsma

De Grauwveen in het dorpje America stroomde niet altijd voldoende door. Door het ontbreken van een automatische krooshekreiniger kon er vuilophoping ontstaan en was het waterpeil niet goed te regelen. Bovendien liep de beek, via een lange duiker, onder het café Boems Jeu en een particulier perceel door. De problemen die in dit stukje van de Grauwveen ontstonden, zorgden voor overlast op de landbouwpercelen die stroomopwaarts aan de Grauwveen grenzen.

De werkzaamheden
Daarom hebben we, in opdracht van Waterschap Limburg, de beek omgeleid. Deze loopt nu achter het café Boems Jeu, in plaats van eronderdoor.

Het werk bestond uit veel afwisseling op een relatief klein gebied. We hebben verschillende kunstwerken geplaatst, beschoeiing en een stapelstenen muur aangebracht, grondwerk uitgevoerd en de beek omgeleid.

Aan het begin van de omleiding hebben we een kokerduiker met geautomatiseerd krooshekreiniger geïnstalleerd. De krooshekreiniger zorgt ervoor dat al het drijfvuil uit de sloot wordt gehaald waardoor opstopping van de duiker en wateroverlast in het achterland wordt voorkomen.

Een stukje verder hebben we een waterverdeelwerk geplaatst, bestaande uit twee klepstuwen en een aquaduct. Middels dit kunstwerk is de aanvoer naar het achterland, via het aquaduct, goed te regelen en wordt het overtollige water direct afgevoerd via de Kabroeksebeek.

Uitdagingen
Omdat het project gesitueerd is op de kruising van twee watervoerende beken/sloten bestond onze grootse uitdaging uit het goed omleiden van al dat water zonder dat er ergens overlast ontstond.

Daarbij zorgde het regenachtige weer van dit voorjaar ook nog eens voor extra verhoogde debieten waardoor de werkzaamheden tijdelijk onderbroken moesten worden. Door het inzetten van een hevelinstallatie en elektrische pompen, wat een relatief stille en energiezuinige oplossing bood, hebben we onze werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Verder lag het project vlak naast en in de veiligheidszone van het spoor waardoor er de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen moesten worden.