Herinrichting Huilbeek is afgerond
16/05/2023 Anne Gerritsma

Vanaf oktober 2022 zijn wij in opdracht van Waterschap Limburg in de gemeente Beesel aan het werk geweest om de Huilbeek opnieuw in te richten. Het doel van onze werkzaamheden bestond uit het verbeteren van de waterkwaliteit, het verhogen van de biodiversiteit, het waterpeil constanter houden en de beek klimaat robuuster maken.

Hoe hebben we dat gedaan?
Om dit te bereiken is de beek in drie verschillende fases aangepakt. De eerste fase was gericht op het natuurlijk inrichten van de beek. Dit is onder andere gedaan door het aanleggen van een kwelgeul en het natuur technisch ontgraven van de beek. Daardoor is er ook meer schaduw en ruimte in de beek gecreëerd. Planten en dieren krijgen op deze manier een betere leefomgeving en water kan zo beter worden afgevoerd.

In de tweede fase hebben we een groen buffervlak achter de nieuwe dijk aangelegd. De derde fase bestond uit het regelen van waterafvoer. Hiervoor hebben we een buffer aangelegd en de beek verbreed.

Circulariteit
Werk met werk maken, daar staan wij voor! Wij proberen alle grondstromen zo veel mogelijk te hergebruiken. Ook bij dit project hebben wij hard gewerkt om de vrijgekomen grond toe te kunnen passen bij een ander project van ons.

Wil je hier meer over weten? Bekijk dan de projectpagina.