Onze werkzaamheden in het natuurgebied de Deurnsche Peel zijn bijna afgerond
05/12/2022 Anne Gerritsma

Het grote natuurgebied in de Deurnsche Peel is een uniek hoogveenlandschap. Hoogveen is een bijzonder type natuur met zeer zeldzame planten en dieren. Door droogte dreigde dit hoogveenlandschap te verdwijnen en daarmee ook de vele plant- en diersoorten die in dit gebied leven.

Daarom is het nodig om de verdroging tegen te gaan en het gebied natter te maken. Hier hebben wij aan gewerkt. Dit hebben wij bijvoorbeeld gedaan door het aanleggen van kades om water in het gebied te houden. Ook hebben we stuwen geplaatst om de waterstand te kunnen regelen.

Nu het project bijna is afgerond, is het een geschikt moment om aan omwonenden te laten zien wat we allemaal gedaan hebben. Dit deden we op zaterdag 26 november. Samen met Waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer hebben wij 58 belangstellenden door het gebied geleid en ze alles verteld over onze werkzaamheden.

Op woensdag 30 november is er ook nog een inloopavond georganiseerd door Waterschap Aa en Maas. Zij hebben uitgelegd wat de gevolgen zijn van de peilopzet in dit gebied.

Begin 2023 zullen de werkzaamheden rond dit project worden afgerond.