BRM 't Veld Geffen

Looptijd: oktober 2023 - maart 2024


Het project

De vraag naar woningen in de gemeente Oss is groot. Ook in de kern Geffen. De komende jaren gaat gemeente Oss dan ook een aantal nieuwe woonwijken ontwikkelen. Zo ook aan de zuidoostkant van Geffen. Daar komt een nieuwe woonwijk met de naam ’t Veld. Deze wijk ligt tussen de Veldstraat en de Heesterseweg. In deze nieuwe woonwijk komen gefaseerd ongeveer 270 woningen.


Waar we aan werken

Het bouwrijp maken van het gebied omvat de volgende werkzaamheden:

  • het ontgraven van watergangen, wadi en profileren van taluds
  • het aanbrengen van bouwwegen
  • het aanbrengen, onderhouden en verwijderen van bemalingen
  • het ontgraven en/of aanvullen van funderingen
  • het deels opbreken van betonbuizen in GWA-rioolstelsel
  • het aanbrengen van beton-leidingen en inspectieputten in GWA-rioolstelsel
  • het aanbrengen van PP-leidingen en inspectieputten in GWA- en VWA-rioolstelsel
  • het aanbrengen van gemaal en persleiding t.b.v. VWA-rioolstelsel
  • het verrichten van diverse grondwerkzaamheden t.b.v. bouwrijpmaken


Nieuws