Willemspolder fase 1

Looptijd: 2023-2027


Het project

Duurzame gebiedsontwikkeling langs de noordoever van de Waal. Een nieuw gebied waarin je heerlijk kunt wandelen, de biodiversiteit toeneemt en plaats is voor leuke, duurzame initiatieven. Met Willemspolder fase 1 (onderdeel van Gebiedsvisie Midden-Waal) Dekker van een voornamelijk agrarisch landschap een prachtige nieuwe plek waar ruimte is voor mens, dier en natuur. Het gebied strekt zich uit van de Nieuweweg in IJzendoorn tot ongeveer 500 meter voor de Prins-Willem Alexanderbrug bij Tiel.


Waar we aan werken

In opdracht van Dekker Groep voeren wij ......

Details


Opdrachtgever: Dekker Groep
Disciplines:
Natuurontwikkeling, hoogwaterveiligheid, ontwikkelen recreatieve voorziening
Looptijd: 2023 - 2027


Gebiedsvisie Midden-Waal


Het project Midden-Waal aan de noordoever van de Waal bestrijkt een gebied van zo'n 12 km. Vanaf globaal Dodewaard tot het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel veranderen de uiterwaarden met grootschalig agrarisch gebruik in een waterrijk natuurgebied met nevengeulen en eilandjes. Om het plan economisch uitvoerbaar te maken wordt de herinrichting gecombineerd met de winning van zand, grind en klei voor de bouwopgave en de versterking van de dijken. 

Het project Midden-Waal omvat 4 fasen:

  1. Herinrichting rond het kantoor van Dekker (gerealiseerd) 
  2. Willemspolder fase 1 (in uitvoering)
  3. Willemspolder fase 2
  4. Gouverneurspolder