Herstel Natte Natuurparel

Looptijd: 2023 - 2024


Het project

Waterschap Limburg wil de bergings- en afvoercapaciteit van watergang de Boabel vergroten. Het doel is de waterkwaliteit en ecologie van de Natte Natuurparel Broekhuizerbroek te verbeteren. Dit natuurgebied bestaat uit vochtige graslanden, moerassen, uitgeveende plassen en omliggende broekbossen en behoort tot de eerste gebieden die in opdracht van de Provincie Limburg door het waterschap worden aangepakt in het kader van de verdrogingbestrijding.

Door de afwatering van de Langevense loop vanuit het zuidwesten om te leiden via de Boabel wordt de Natte Natuurparel niet langer belast met gebiedsvreemd water uit het omringende landelijke, overwegend agrarische gebied. Daarnaast kan het gebiedseigen water meer vastgehouden worden omdat er geen doorvoer richting de Broekhuizermolenbeek nodig is. Om de omleiding van het gebiedsvreemde water te realiseren wordt de Langevense loop afgesloten en de bergings- en afvoercapaciteit van de Boabel vergroot.


Waar we aan werken

De Langevense loop, die parallel loopt aan de Broekhuizerdijk wordt gedempt. Hierdoor wordt de aanvoer van water vanuit het zuidwesten gestopt en wordt het landbouwwater omgeleid via de Boabel.

De duikers onder de Broekhuizerdijk worden aangepast. Dit is van cruciaal belang om te voorkomen dat bij hoge waterafvoer de Langevense loop overstromingen veroorzaakt.

Verder wordt de Boabelse Loop heringericht. De Boabel wordt verbreed en gemoderniseerd, zodat deze in staat is om de wateraanvoer te verwerken die  via de Langevense Loop naar het Broekhuizerbroek stroomt. Deze herinrichting is niet alleen gunstig voor de natuur, maar biedt ook een oplossing voor de vernattingsproblemen van de omliggende landbouwgronden langs de Boabel.


Maaskracht


Zoals het water al eeuwen door de Maas stroomt, zo stroomt het ondernemersbloed al zeker zeventig jaar door de aderen van de families Smits, Van de Wetering en Van Wijlen. En net zoals het stroomgebied van de Maas zich ontwikkelt en aanpast aan de tijd, zo hebben deze familiebedrijven zich ook continu ontwikkeld en aangepast aan de tijd. Niet voor niets dat de drie familiebedrijven zich door de Maas hebben laten inspireren tot samenwerking. Tot Maaskracht. Een collectief van familiebedrijven dat al decennia een innovatieve brug slaat tussen denken en doen zonder de lange termijn uit het oog te verliezen.