Kleiwinning Brüggen (DE)

Looptijd: vanaf 2022


Het project

Vanwege de geografische ligging van het grensgebied (Duits-Nederlandse merengebied) en de daaruit voortvloeiende geologische bijzonderheden, met name met betrekking tot de klei- en grindvoorraden, is de groeve in Brüggen (eigenaar Lankes) bij uitstek een geschikte winlocatie voor diverse soorten klei.


Waar we aan werken

De winning van klei (erosieklasse 1 en 2), waarbij we klei afgraven en transporteren naar diverse (eigen) dijkversterking projecten in Nederland.

Details


Disciplines: Grootschalig grondverzet, kleiwinning
Looptijd: vanaf 2022 


Erosieklasse 1 en 2


Klei erosieklasse 1 en 2 verwijzen naar de mate van erosiebestendigheid van kleigrond. Erosie is het proces waarbij gronddeeltjes worden weggespoeld door water, wind of andere natuurlijke krachten. De erosieklasse van klei wordt bepaald op basis van hoe goed de kleigrond bestand is tegen erosie. De classificatie van klei in erosieklassen is van groot belang bij dijkversterkingsprojecten en andere waterbouwkundige werken. Erosieklasse 1 en 2 klei wordt vaak gebruikt om dijken te versterken, omdat het de stabiliteit van de dijk verbetert en het risico op erosie tijdens overstromingen vermindert.